Publikationer – Københavns Universitet

Sprog og sted > Publikationer

Foto: Anne Trap-Lind, KUPublikationer

  • Monka, Malene 2014. Sproget afhænger af stedet - om sprogforandring i virkelig tid i Jylland. Maal og Minne 2: 92-130.
  • Monka, Malene 2015. Mobilitet, sted og sprogforandring. In Hvad ved vi nu? Efter ti års forskning i danske talesprog, eds. Frans Gregersen and Tore Kristiansen, 83-90. København: Sprogforandringscentret.
  • Monka, Malene 2015. Mobilitet og Sprogforandring. NyS: Nydanske Sprogstudier 49: 98-122.
  • Monka, Malene and Henrik Hovmark 2016. Sprogbrug blandt unge i Bylderup anno 2015. Danske Talesprog 16: 73-114.
  • Monka, Malene in press. Place-making and Dialect Levelling : A Real Time Panel-study from two Danish Dialect Areas. In The Sociolinguistics of Place and Belonging: Perspectives from the Margins, eds. Leonie Cornips and Vincent de Rooij. Amsterdam: John Benjamins.
  • Monka, Malene, in press: Mobility and Language Change in Denmark. In Mobilität & Sprache / Mobility & Language, eds. Emil Chamson, Marietta Calderon Tichy & Bernadette Hofingers. Frankfurt am Main: Peter Lang.
  • Quist, P. (2017). Alternative place naming in the diverse margins of an ideologically mono-lingual society. I L. Cornips, & V. de Rooij (red.), The Sociolinguistics of Place and Belonging: Perspectives from the Margins. John Benjamins.
  • Quist, P. (2017). Sprog-krop-sted: Dialektsamfundets meningsskabende orden. I J-O. Östman, C. S., P. Gustavsson, & L. S. (red.), Ideologi, identitet, intervention.: Nordisk dialektologi 10 (s. 57-71). Helsingfors .
  • Quist, P. (2017).  Taler man ens i Gellerup og Vollsmose? I Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Tode Hougaard og Kathrine Thisted Petersen (udg.): 16.Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, (s. 321-337). Århus 2016.