Bo Nissen Knudsen & Peder Gammeltoft: DigDag, Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi – Københavns Universitet

Bo Nissen Knudsen & Peder Gammeltoft

DigDag, Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi

Administrative geografiske enheder ses ofte som stabile over tid. Det er imidlertid ikke tilfældet. Der kan forekomme en række af rumlige, sociale – og sproglige – ændringer; eksempelvis navneskift, ændrede grænsedragninger og ændringer i den administrative struktur. Dette betyder at forskning som tager udgangspunkt i geografisk relaterede eller ordnede data, kan komme i problemer så snart geografien på dataindsamlingstidspunktet ikke svarer til den nuværende geografi, og den 'gamle' geografi ikke er umiddelbart til at få rede på. DigDag-projektet adresserer denne udfordring for forskere inden for dansk historie, arkæologi, navne, statistik og geografi ved én gang for alle at gøre det grundlæggende arbejde og kortlægge de administrativt-geografiske ændringer og relatere dem til hinanden.

Link til preprint i pdf-format