Møder afholdt i 2017

Møderne i efteråret 2017, efter fusionen, holdes i regi af et interimsamarbejdsudvalg.