NFI-dokumenter 2015-17

Dokumenter fra studienævnet på det tidligere Nordisk Forskningsinstitut som pr. 1. september 2017 fusionerede med INSS og blev til NorS:

Forretningsorden

Referater af studienævnsmøder (pdf-format)