Interaktion og dating

Ph.d.-projekt på Det Humanistiske Fakultet ved Kristine Køhler Mortensen

Om projektet

Projektet undersøger, hvordan unge heteroseksuelle internetdatere bruger computermedieret sprog og andre digitale ressourcer til at præsentere sig selv som attraktive over for andre internetdatere via profiltekster og henvendelser. I forlængelse af det belyser projektet, hvordan internetdatere etablerer forbindelse til andre brugere og forhandler relationer.

Herudover sætter projektet fokus på forbindelsen mellem online og offline sammenhænge ved at undersøge, hvordan online relationer udvikler sig til offline møder mellem internetdatere.

Projektets data indsamles via en gruppe af internetdatere i alderen 20-35 år, der melder sig til at være med.

Hvorfor forske i sprog, Internet og flirt?

At finde en romantisk partner er et af de mest basale mål med menneskelig interaktion. Til trods for det findes der ikke meget videnskabelig litteratur, der kan fortælle os, hvad det egentlig er, mennesker gør, når de flirter og lægger an på hinanden. Vi ved, at deltagere i en forførelsesproces benytter sig af sprog, når de skal formidle deres romantiske interesser, og når de skal præsentere sig selv som attraktive for deres samtalepartnere. Af den årsag er sprog et oplagt sted at bruge som udgangspunkt for studiet af menneskelig flirt og forførelse.

Forførelsesprocessen har gennemgået en radikal ændring inden for de seneste ti år, hvor digitale medier som Internettet i stigende grad er blevet taget i brug til at skabe romantiske forbindelser. Internetdating er gået fra at være en interaktionsform for de få til i dag at være en udbredt måde at søge efter en partner på. Datingportalerne dating.dk og scor.dk har været aktive i mere end ti år, og i det forgangne årti er der konstant blevet åbnet nye datingportaler målrettet smallere og smallere publikum. Således er det romantiske marked blevet digitaliseret.

Denne udvikling er vigtig at belyse, hvis vi vil forstå hvordan mennesker opfører sig i en senmoderne verden, og hvordan det benytter online ressourcer til at skabe romantiske kontakter, der kan overføres og udvikles i en offline virkelighed.

Hvordan er undersøgelsen relevant for andre end forskere?

Til trods for at Internetdating bliver benyttet af et stort publikum, og mange har oplevet, at de selv, venner eller familiemedlemmer har fundet en sexpartner, kæreste eller ægtefælle på internettet, er fænomenet stadig meget tabubelagt. Mange er lidt flove over at sige, at de bruger Internettet for at møde en romantisk eller seksuel partner. Generelt hersker der i mange sammenhænge en opfattelse af, at online dating er for dem, der ikke kan finde ud af det på "den rigtige måde".

Dette forskningsprojekt vil hjælpe med til at sætte fokus på Internetdating som et lige så naturligt fænomen som "offline dating". På den måde kan projektet forhåbentlig være med til at aftabuisere Internetdating og gøre det mere alment acceptabelt.