Åbent Universitet og tompladser

På denne side kan du få et hurtigt overblik over de mest nødvendige informationer vedr. Åbent Universitet. For et mere dybdegående indblik, henvises til Åbent Universitets officielle side. 

Målgruppe 

Åbent Universitet s primære målgruppe er dig, der er voksen, erhvervsaktiv og vil deltage i universitetsstudier. Det kan være, at du vil forbedre dine kvalifikationer i forhold til din nuværende karriere eller med henblik på en anden karriere.
Har du interesse og engagement, uden at være erhvervsaktiv, er du ligeså velkommen.
Alle kurserne er tilrettelagt som deltidsuddannelser, så du også kan nå at have fuldtidsarbejde, familie og andre interesser ved siden af deltidsstudiet. 

Få overblik over kursusudbuddet

Kurserne udbydes på Humanioras bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Derudover er der forskellige særligt tilrettelagte kurser.

Se det aktuelle udbud Til toppen

Det aktuelle udbud oplyses på Åbent Universitets hjemmeside.

Tompladser 

På Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, er der mulighed for at søge optagelse på evt. tomme pladser på kurser på bacheloruddannelser, som ikke er med i Åbent Universitets katalog. Kurserne afholdes i dagtimerne, og man følger dem sammen med de ordinære studerende. Kurser, som kan søges via tompladsordningen, kan ses på Åbent Universitets hjemmeside.
Kurserne bliver offentliggjort umiddelbart før semestret starter. Det vil sige, at man i januar og august kan se hhv. forårets og efterårets kurser.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet kan fås ved henvendelse til Åbent Universitets sekretariat eller printes fra Åbent Universitets hjemmeside.

Ansøgningsfrist  

Se ansøgningsfrister for på Åbent universitets hjemmeside
Der gælder særlige frister for tom pladser - se denne side på Åbent universitets hjemmeside.

Ansøgninger modtages ikke efter ansøgningsfristen. Du vil få svar på din ansøgning umiddelbart før semesterstart. Til toppen 

Regler for optagelse

Studerende kan optages på kurser, hvor Studienævnet for det søgte fag vurderer, at der er ledige pladser.  Ansøgerne skal opfylde adgangskravene for optagelse på de søgte kurser.

  • Optagelse på kurser på bacheloruddannelserne forudsætter en bestået gymnasial uddannelse eller tilsvarende, samt specifikke krav. 

  • Optagelse på det ½-årige sidefag af kandidatuddannelsen forudsætter en bestået bacheloruddannelse, hvori der indgår enten et grundfag eller et tilvalg i det fag, hvor der søges kurser på kandidatniveau.

Priser

Kurser via tompladsordningen prissættes i forhold til deres ECTS-vægt. På Åbent Universitets kursusoversigt står ECTS-vægten angivet under hvert kursus. Tjek Åbent Universitets hjemmeside for priserTil toppenTil toppen