Gæsteforelæsere og censorer

Er du ansat på NorS og ønsker at planlægge en gæsteforelæsning så se denne KUnet-side.

For gæsteforelæsere
For censorer

Information til gæsteforelæsere

Finder du ikke svar på dine spørgsmål nedenfor, er du velkommen til at kontakte instituttets reception. Se kontaktoplysninger her.

Undervisning og eksamen

Det Humanistiske Fakultets studieordningsportal kan du hente studieordninger for den uddannelse, du underviser på eller er censor for.

Eksamen planlægges af instituttets eksamenssekretærer:
Lise Rosenmeier
Tina Høyer
Dorte Ostenfeld
Nikoline K. Jespersen
Rikke Barnekov Johansen

Skemaoplysninger og skemalægning

Oplysninger om tid og sted for undervisningen kommunikeres ud via KU's kursuskatalog.

Tilrettelæggelse af udbud og skemalægning af undervisningen, sker i dialog med studieleder og skemalægger, Lise Rosenmeier. Skemalægger tager så vidt muligt hensyn til nødvendig lokalestørrelse og AV-udstyr i lokalerne.

E-udstyr, E-kursus-rum i Absalon samt print og kopi

Som gæsteforelæser har du desværre ikke adgang til de elektroniske systemer, herunder kopi-/printsystem og Absalon, som er et system til elektroniske kursusrum, hvor studerende og underviser kan dele semesterplaner, litteraturlister m.m. Eksamenssekretærene kan hjælpe med dokumentdeling i Absalon og sekretariatsgangen kan hjælpe med print/kopi.

Har du brug for at vise elektronisk materiale i undervisningen, kan du med egen pc koble dig på projektor i instituttets undervisningslokaler. De fleste undervisningslokaler rummer projektor, hvor man kan tilslutte egen pc. Desværre kræver instituttets udlåns-pc’er, at man kan logge sig på de elektroniske systemer.

Henvend dig til Tine Svensson i receptionen med spørgsmål ang. E-udstyr

Lønudbetaling

For udbetaling af løn kontakt Linda Danielsson.

Information til censorer

Information til censorer på Censorportalen

Hvis du er censor og ønsker information om blandt andet: refusion af transport, E-aflevering m.m. kan du finde det på Det Humanistiske Fakultets Censorportal

Her kan du også finde information samt blanketter vedrørende ubetaling af løn i forbindelse med censur. Alle spørgsmål ang. løn rettes til Linda Danielsson

Via ovenstående link kan du også finde specifik information om censur af specialer. 

Information om undervisning og eksamen

Det Humanistiske Fakultets studieordningsportal kan du hente studieordninger for den uddannelse du underviser på eller er censor for.

Eksamen planlægges af instituttets eksamenssekretærer, kontakt nors-studieadm@hum.ku.dk