Velkommen på kandidatuddannelsen

Tillykke med din optagelse på kandidaten på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Læs velkomstbrevet fra studieleder på NorS, John Tøndering

Undervisere, studievejledere og alumner står klar med en spændende studiestartsdag, som giver dig en god start på kandidatstudiet.

Herunder finder du vigtig information om studiestarten samt praktisk information og it.  Vi glæder os meget til at se dig til studiestartsdagen torsdag den 31. januar 2019 kl. 9.15-13.00.

Program for studiestartsdagen

Der er en obligatorisk studiestartsdag på din nye uddannelse torsdag den 31. januar 2019 kl. 9.15-13.00. Se program.  

Studiestarten er arrangeret af studievejledningen i samarbejde med dine undervisere og vil give dig den nødvendige viden, for at du kan få en god start på din kandidatuddannelse.

På dagen er der fokus på regler, specialeproces, karriereveje og dine muligheder på kandidaten. I studiestarten har instituttet inviteret tidligere studerende, som kommer og fortæller om, hvad de gjorde i løbet af studiet for at blive jobparate. Dagen sluttes af med en velkomstreception for alle nye kandidatstuderende på NorS. 

Instituttet byder på frokost

Nors giver frokost på dagen, så sørg for at tilmelde dig senest den 27. januar.

Studieforløb, kandidatplaner og studieprocessamtaler

Det at være kandidatstuderende kan være meget anderledes, end hvad du tidligere har været vant til. Modulerne er typisk mere frie, underviserne kræver mere af dig, og dit læsepensum bliver væsentligt større. Der er mulighed for specialiseringer, tilvalg, udlandsophold og projektorienteret forløb i løbet af kandidaten.

Igennem uddannelsen vil du få støtte til at få mest muligt ud af din uddannelse, bl.a. via studieplanlægning med studievejledningen og løbende karrierevejledningstilbud. Du vil også blive tilbudt en individuel studieprocessamtale med en underviser. Formålet med samtalen er både at skabe klarhed over dine faglige mål og muligheder og at undersøge dine personlige ønsker for uddannelsen og det arbejde, der følger efter.

Undervisningstilmelding

Sammen med svaret på din ansøgning om optagelse får du adgang til Københavns Universitets intranet, KUnet, hvor du selv skal tilmelde dig dine kurser. Hvis du fortsætter direkte fra en bacheloruddannelse på Københavns Universitet, har du allerede adgang til systemet og kan tilmelde dig kurser på kandidatniveau, når du er på det afsluttende semester på din bacheloruddannelse.

Fristen for tilmelding til forårets kurser er den 1. december 2018.

Har du på dette tidspunkt ikke modtaget svar på din ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen, vil du blive kontaktet vedrørende dine tilmeldinger.

Studie- og karrierevejledningen

Studievejledningen NorS består af tre studenterstudievejledere og to AC-vejleder. De vejleder i alle instituttets uddannelser, karrieremuligheder samt muligheder for projektorienteret forløb og udlandsophold. Hvis du har spørgsmål til stort eller småt, er studievejledningen altid et godt sted at starte. Du finder vejledningen her.

Ny på Søndre Campus eller NorS?

Læs mere om faciliteter m.m. her.

IT for studerende

Intranettet på KU hedder KUnet og vil gennem hele din studietid være dit vigtigste redskab i forbindelse med undervisning, eksaminer og din kontakt med universitetet. Derudover har du adgang til det trådløse netværk eduroam.

Læs mere om ID-kort og adgang til e-mail, trådløst net og Absalon her.

Humaniora A-Z

Her kan du få svar på generelle og praktiske spørgsmål, indtil du har adgang til universitetets intranet. Læs Humanioras A-Z guide.

Sådan søger du SU

Når du er blevet optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse på Københavns Universitet, kan du søge om SU.

Læs mere om SU.

Hvis ikke du ønsker din studieplads

Hvis du ikke ønsker din studieplads, bedes du sende en mail med dit fulde navn og fødselsdato til kaoptag@hum.ku.dk og angive i emnefeltet ”Nej tak til studieplads på kandidatuddannelsen i XXX”. 

Mailen skal sendes fra den mailadresse, som du har opgivet i din ansøgning om optag på kandidatuddannelsen i ansøgningsportalen, eller fra din KU-mail.

Mere information

Alle aktiviteterne i forbindelse med studiestarten koordineres af studievejledningen NorS.

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studievejledningen på nors-studievejl@hum.ku.dk.

Til toppen