Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Nordisk navneforskerkongres 2012 – Københavns Universitet

Topbanner

Navne og skel – skellet mellem navne

Den femtende nordiske navneforskerkongres 2012
Askov Højskole 6.–9. juni 2012

Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Navneforskning på Københavns Universitet er vært for den nordiske navneforskerkongres i 2012.

Om kongressen

Kongrestemaet Navne og skel – skellet mellem navne giver mulighed for at præsentere igangværende forskning med forskellige skelsættende vinkler på navngivning og navnebrug. Læs nærmere om kongressen og temaet.

Billeder fra kongressen

Se billeder fra foredragene på kongressen og billeder fra ekskursionen til marsken og Ribe.