13. Konference om Leksikografi i Norden: Den digitale ordbogsbruger

Den 13. Konference om Leksikografi i Norden blev afholdt i København den 20.-22. maj 2015 og blev arrangeret af Ømålsordbogen, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet i samarbejde med Nordisk Forening for Leksikografi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 20. maj 2015

8.30 Registrering (lokale 27.0.47)
9.00-9.30 Officiel åbning og velkomst (lokale 22.0.11)

9.30-10.30 Plenarforelæsning 1 (lokale 22.0.11) 

Maria Koptjevskaja Tamm, Stockholms universitet: Temperaturord: lexikal typologi och lexikografi

10.30-11.00 Kaffepause

Sal 1 Tema: søgning og struktur (lokale 22.0.11)

11.00-11.30 Seán Vrieland: Stamtræer og digitale etymologiske ordbøger
11.30-12.00 Kristín Bjarnadóttir: The case for normalization: Linking lexicographic resources for Icelandic

Sal 2 Leksikon: kollokationer (lokale 27.0.09)

11.00-11.30 Aurelija Griškevičienė & Sturla Berg-Olsen: Å gå seg vill i en ordbok: seg og V + seg i tospråklige ordbøker
11.30-12.00 Margunn Rauset: Når finst eit fast uttrykk?

12.00-13.00 Frokost/Lunsj (kantinen, bygning 23, 1. sal, se kort)

Sal 1 Tema: søgning og struktur (lokale 22.0.11)

13.00-13.30: Erik Bäckerud: Indexeringen av SAOB
13.30-14.00: Erik Bäckerud: Indexeringen av SAOB: Softwaredemonstration

Sal 2 Leksikon: kollokationer m.v. (lokale 27.0.09)

13.00-13.30: Torben Arboe: Konventionelle figurative enheder (idiomer mv.) i Jysk Ordbog og andre større ordbøger
13.30-14.00: Louise Hallstrøm Abildgaard & Amalie Glargaard & Carsten Hansen: Facebook – nyt brugersegment for Ordbog over Dansk Talesprog

14.00-14.20 Posterpræsentationer (lokale 22.0.11)

Pär Nilsson: En kognitiv semantisk analys av SAOB:s formler för semantisk förändring
Erla Hallsteinsdóttir & Uwe Quasthoff & Sabine Fiedler: Frequency Dictionaries as a tool for analog and digital dictionary users

Simonetta Battista & Ellert Þór Jóhannsson: Ordbog over det norrøne prosasprog – fra seddelsamling til online-version

Louise Hallstrøm Abildgaard & Amalie Glargaard & Carsten Hansen: Ordbog over Dansk Talesprog (ODT) på Facebook (ODT-F)

14.20-14.50 Kaffepause

14.50-18.30 Udflugt 

Torsdag 21. maj 2015

9.00-10.00 Plenarforelæsning 2 (Tema) (lokale 22.0.11)

Esben Alfort, lingvist og forskningsleder, Ankiro, København: Ord og IT

Sal 1 Tema: søgning og struktur (lokale 22.0.11)

10.00-10.30: Caroline Sandström & Carola Åkerlund: Personbetecknande verbavledningar i Ordbok över Finlands svenska folkmål
10.30-11.00: Ellert Þór Jóhannsson & Simonetta Battista: Ordbog over det norrøne prosasprog online: Struktur og brug

Sal 2 Lemmaselektion (lokale 27.0.09)

10.00-10.30: Sturla Berg-Olsen & Daniel Gusfre Ims: Dansk og norsk i norske ordbøker
10.30-11.00: Lena Wenner: Vilka provinsiella ord kvalar in i en standardspråklig ordlista?

11.00-11.30 Kaffepause

Sal 1 Tema: brugeradfærd (lokale 22.0.11)

11.30-12.00: Poul Hansen: Hvordan har ordbogsbrugernes præference for forskellige emnespecifikke ordlister ændret sig i perioden 2005-2014?
12.00-12.30: Tove Bjørneset: LEXIN i Norge: Hva sier brukerne?

Sal 2 Lemmaselektion (lokale 27.0.09)

11.30-12.00: Eva Thelin: Rietz och riksspråket
12.00-12.30: Louise Holmer & Sven-Göran Malmgren & Monica von Martens: SAOLhist.se – för allmänt och vetenskapligt bruk

12.30-13.30 Frokost/Lunsj (kantinen, bygning 23, 1. sal, se kort)

Sal 1 Tema: brugeradfærd og apps (lokale 22.0.11)

13.30-14.00: Henrik Lorentzen & Nicolai Hartvig Sørensen & Lars Trap-Jensen: Den Danske Ordbog som app: Hvorfor og hvordan?
14.00-14.30: Louise Holmer & Ann-Kristin Hult & Emma Sköldberg: SAOL-appen under luppen: Om användningen av Svenska Akademiens ordlista i appformat
14.30-15.00: Henrik Køhler Simonsen: Den mobile ordbogsbruger: Ny vin på nye flasker

Sal 2 Lemmaselektion m.v. (lokale 27.0.09)

13.30-14.00: Håkan Jansson: Från ”tandborstord” till ”memilord”
14.00-14.30: Carina Nilstun: NAOB: På vei mot en nasjonalordbok for bokmålet: Nyordprosjektet «2014 nyord i 2014»
14.30-15.00: Lars Brink: Synonymitis

15.00-15.30 Kaffepause

Sal 1 Tema: brugeradfærd m.v. (lokale 22.0.11)

15.30-16.00: Marit Hovdenak & Ingunn Indrebø Ims: Bruk av digitale ordbøker i norsk skole
16.00-16.30: Anne-Line Graedler: Lærerstudenters bruk av digitale ordbøker i engelskundervisningen
16.30-17.00: Øystein Eek: Ordnett og den digitale ordbokbrukeren

Sal 2 Leksikon: sprogteknologi (lokale 27.0.09)

15.30-16.00: Bolette Sandford Pedersen & Sussi Olsen & Sanni Nimb & Anna Braasch: Betydningsinventar – i ordbøger og i løbende tekst
16.00-16.30: Sanni Nimb & Bolette Sandford Pedersen: Fra begrebsordbog til sprogteknologisk ressource: verber, semantiske roller og rammer – et pilotstudie
16.30-17.00: Halldóra Jónsdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir: Processering af synonym-komponent i en flersproget ordbog

19.00- Festmiddag

Fredag 22. maj 2015

9.00-10.00 Plenarforelæsning 3 (lokale 22.0.11) 

Oddrun Grønvik, hovedredaktør, Norsk Ordbok 2014, Oslo: Morsmålsleksikografien i ei skiftande verd 

10.00-10.15 Kaffepause

Sal 1 Tema: nye brugere til gamle ordbøger (lokale 22.0.11)

10.15-10.45: Thomas Troelsgård & Nicolai Hartvig Sørensen: Nyt liv til støvede ordbøger

10.45-11.15: Christian-Emil Ore: Gamle ordbøker og den digitale ordboksbruker

Sal 2 Tema: fra base til bruger (lokale 27.0.09)
10.15-10.45: Erla Hallsteinsdóttir & Uwe Quasthoff & Sabine Fiedler: Frekvensordbøger som værktøj for analoge og digitale ordbogsbrugere
10.45-11.15: Øystein Eek & Espen Karlsen: Digitalt korpus og ordbok over norsk middelalderlatin (MIDLAT)

11.15-12.30 Generalforsamling NFL (lokale 22.0.11)

12.30-13.30 Frokost/Lunsj (kantinen, bygning 23, 1. sal, se kort)
13.30-14.30 Plenarforelæsning 4 (Tema) (lokale 22.0.11)

Holger Hvelplund, direktør, IDM Danmark: Digital publicering af ordbøger – nye udfordringer, nye muligheder

Sal 1 Tema: brugergrupper (lokale 22.0.11)

14.30-15.00: Patrick Leroyer: Bruger- og ekspertinddragelse i konstruktionen af online ordbøger

Sal 2 Tema: fra base til bruger (lokale 27.0.09)

14.30-15.00: Helga Hilmisdóttir & Nina Martola: Flerspråkslexikografi och obesläktade språk: erfarenheter från finska Islex

15.00-15.30 Kaffepause

Sal 1 Tema: brugergrupper (lokale 22.0.11)
15.30-16.00: Margrethe Heidemann Andersen & Jørgen Nørby Jensen & Anita Ågerup Jervelund: Fordele og ulemper ved løbende opdatering af den digitale Retskrivningsordbog
16.00-16.30: Ken Farø: Nyere tilgange til leksikografi − med nedslag i moderne elektroniske og trykte opslagsressourcer

Sal 2 Leksikon: domæner (lokale 27.0.09)

15.30-16.00: Ruth Vatvedt Fjeld & Arash Saidi: Hva er egentlig et akademisk vokabular?
16.00-16.30: Jon Helgason & Emma Sköldberg: Kodifiering av multietniskt ungdomsspråk

16.30-17.00 Afslutning (lokale 22.0.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttet af

Nordpluslogo

13. Konference om Leksikografi i Norden er støttet af Nordplus

Kontakt

Asgerd Gudiksen
Lektor
Københavns Universitet

Arrangører

Konferencen arrangeres af Ømålsordbogen ved Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut

Navn Titel Telefon E-mail
Asgerd Gudiksen Lektor +4535328506 E-mail
Henrik Hovmark Lektor +4535328497 E-mail

Lena Wienecke Andersen, ph.d.-stipendiat

Liisa Deth Theilgaard, ph.d.-stipendiat