Coronavirus Information på dansk / Information in English

NORNA-symposium 2014 – Københavns Universitet

Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Navneforskning på Københavns Universitet var vært for NORNAs 45. symposium med temaet Navn og navnebærer.

Om symposiet

Symposietemaet Navn og navnebærer giver mulighed for at præsentere igangværende forskning med forskellige vinkler på forbindelsen mellem navne og navnebærere. Læs nærmere om symposiet og temaet.

Om hotellet

Symposiet holdes på hotel Skagen Strand i Hulsig lidt syd for Skagen by. Læs mere om hotellet her.