Pia Quist

Pia Quist

Professor

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

    Emil Holms Kanal 2, 2300 København S, Bygning: 22.3.59

    Telefon: +45 35 32 85 13

Pia Quist forsker inden for sociolingvistikken i dialekter, flersprogethed, sprog og køn, unge og sprog, sprog i byen og sprog og social og geografisk mobilitet.

I øjeblikket er hun særligt optaget af at undersøge stedet som sociolingvistisk faktor. Hvad betyder steder for sprog? Hvordan skabes steder med sprog? Og hvordan og med hvilke effekter skaber sprogbrugere forbindelser mellem sig selv og steder?

Forskningsprojekter:

Lyden af Hovedstaden
(2019-2023, VELUX Museumssatsning)

Language, Body and Place in the 21st Century
(2018-2019, The Carlsberg Foundation's 'Semper Ardens' Fellowships within the Humanities and Social Sciences) 

Sprog og sted - sproglig variation i land og by i Danmark
(2014-2018, Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation)  

Dialekt i Periferien
(2015-2018, VELUX)


Pia Quist formidler sin forskning som klummeskribent ved Weekendavisens videnskabssektion IDEER, i lærebøger, og sammen med kollegaer på Afdeling for Dialektforskning redigerer hun www.dialekt.dk

ID: 6349