Speaking Up - Sprog som faktor for social mobilitet i Danmark

Projektet undersøger konsekvenserne af at tale noget andet end rigsdansk, når man som ung starter på en uddannelse. Med en bred vifte af metodiske tilgange belyser projektet hvordan den sproglige hverdag ser ud, og hvordan sproglige forskelle og kompetencer opfattes og opleves af studerende og ansatte.

Projektet Speaking Up er en empirisk undersøgelse af, hvordan det at tale en lokal dialekt, med udenlandsk accent eller multietnisk ungdomsstil indvirker på unge menneskers sociale mobilitet.

Projektet følger unge lærer- og pædagogstuderende og deres lærere og studievejledere i tre danske byer med henblik på at besvare spørgsmålene: Begrænser ikke-standard sprog individers muligheder for at flytte sig socialt? Hvad er konsekvenserne af at tale anderledes end ’rigsdansk’, når man starter på en videregående uddannelse? Dvs. hvordan påvirker en dialekt eller et mindretalssprog som førstesprog social mobilitet? Og hvordan (hvis overhovedet) (re)produceres forestillinger om prestigefuldt sprog af studerende og fagfolk i uddannelsessystemet?

 

 

 

Delprojekt 1: Den sproglige hverdag blandt lærer- og pædagogstuderende

Astrid Ag, postdoc

Med et etnografisk udgangspunkt undersøger dette projekt hvilke sproglige stile studerende associerer med akademisk succes, og hvordan akademisk succes forhandles sprogligt blandt dem. Dermed får vi indblik i de mekanismer der gør at bestemte måder at tale på kan have uddannelsesrelaterede konsekvenser. Med et forskningsdesign hvor data indsamles ad to omgange med et års mellemrum, kan projektet belyse eventuelle sammenhænge mellem uddannelsesfrafald og det at tale anderledes end standardnormen.

Delprojekt 2: Narrativer om sprog som begrænsende eller befordrende for social mobilitet

Pia Quist, professor og projektleder

Hvor delprojekt 1 tager de studerendes perspektiv, giver dette delprojekt stemme til studievejledere og dansklærere. Formålet er at opnå indsigt i fagpersoners synspunkter og erfaringer med henblik på at analysere diskurser og ideologier, der kan påvirke måder, studerende bliver mødt (og 'hørt') på. Der gennemføres interviews med studievejledere og dansklærere om deres erfaringer med studerendes sproglige kompetencer, herunder om deres holdninger til forskellige slags dansk.

Delprojekt 3: Lingvistisk variation, akkommodation og stilskift i interaktion

Anna Kai Jørgensen, ph.d.-stipendiat

Dette ph.d.-projekt fokuserer på de måske fonetiske forskelle der er med til at etablere talere som geografisk og socialt ”out of place”. Ved at se på sproget i samtaler undersøges det hvordan, hvis overhovedet, talere tilpasser sig hinanden ved fx at skifte sproglig stil. Forskellige typer af lydoptagelser af førsteårsstuderende vil blive analyseret ved hjælp af udvalgte akustiske metoder.

Delprojekt 4: Sprogholdninger og social mobilitet

Nicolai Pharao, lektor

Hvad synes voksne danskere om unges måder at tale på? Gennem en række forsøg vil vi undersøge 1) om deres sprogholdninger ligner dem der er observeret blandt teenagere og 2) om disse holdninger påvirker vurderinger af hvordan de unge forventes at klare sig i fremtiden. For det er måske meget muligt at også voksne er enige om hvordan ”et nydeligt dansk” skal lyde, men betyder det også at de tror at dem der ikke taler sådan vil komme til at klare sig dårligt?

 

 

 

 

 

 

  • Prof. of Discourse Analysis Alexandra Georgakopoulou, Kings College London
  • Prof. in Child and Youth Studies Rickard Jonsson, Stockholm University
  • Prof. of Sociolinguistics Devyani Sharma, Queen Mary University of London
  • Prof. of Sociology Mads Meier Jæger, University of Copenhagen
  • Prof. of Sociolinguistics Frans Gregersen, University of Copenhagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Ag, Astrid Lektor +4535328486 E-mail
Jørgensen, Anna Kai Ph.d.-stipendiat +4535326242 E-mail
Pharao, Nicolai Lektor +4535328647 E-mail
Quist, Pia Professor +4535328513 E-mail

Støttet af

Projektperiode: 2021-2025 (inkl. et års forlængelse pga. corona)

PI: Professor Pia Quist