Digitale værktøjer

Instituttet og dets samarbejdspartnere har udviklet en større mængde digital forskningsinfrastruktur og en lang række digitale værktøjer, ressourcer og samlinger, som er offentligt tilgængelige.

 

Database som kobler udtale med bogstaver og viser hvilke stavemåder de enkelte sproglyde kan have.

Undersøg forholdet mellem bogstaver og lyd i dansk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktivt danmarkskort med lydklip med talesprog fra hele Danmark som også viser udskrifter fra materialet. Det er muligt at søge efter forskellige dialekttræk og se hvor i landet de optræder.

Se dialektkortet.

 

 

 

 

 

 

Det overordnede formål med Infrastrukturalisme-projektet er at digitalisere brevsamlingerne som en forskningsinfrastruktur mellem de største danske strukturalister fra det 20. århundrede indbyrdes og mellem dem og deres internationale forbindelser.

Læs mere om projekt Infrastrukturalisme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En database over Árni Magnússons ændringer af papirhåndskrifter. Den er et arkiv for Beeke Stegmanns ph.d.-projekt "Árni Magnússon’s rearrangement of paper manuscripts". Se databasen.