Digitale værktøjer

Instituttet og dets samarbejdspartnere har udviklet en større mængde digital forskningsinfrastruktur og en lang række digitale værktøjer, ressourcer og samlinger, som er offentligt tilgængelige.