Samlinger

NorS rummer en bred vifte af fagligheder, som dels er repræsenteret i bibliotekets samlinger, dels for nogle fagligheders vedkommende er nært knyttet til de kulturhistoriske samlinger, som instituttet rummer.  Instituttet varetager således forpligtelser, som spænder fra forskningsbaserede udgivelser til arkivopbygning, arkivvedligeholdelse og digital tilgængeliggørelse af den sproglige kulturarv.