Dialektoptegnelser 

Afdeling for Dialektforskning har et omfattende arkiv over optegnelser af de danske dialekter. De rummer blandt andet følgende:

Seddelsamlinger

De alfabetisk ordnede ordsedler har hver især oplysninger om ét opslagsord, dets udtale, bøjning, betydning eller brug, noteret fra én kilde, og som regel lokaliseret til én lokalitet. Læs mere

Billedsamling

Billedsamlingen indeholder ca. 1400 fotos og tegninger af redskaber, bygningsdele m.m. som knytter sig til det førindustrielle samfunds hverdagsliv. Læs mere.

Manuskriptsamling

Manuskriptsamlingen indeholder ca. 380 (utrykte) manuskripter af forskelligt indhold, blandt andet ordlister, dialektoptegnelser, spørgelister, bondedagbøger og universitetsopgaver. Læs mere.

Topografisk samling

Den topografiske samling er en samling af optegnelser m.m. fra bestemte lokaliteter, som regel sogne. Samlingen er ordnet efter topografisk nummer. Læs mere.

Emneregistre

Billeder, bånd og tekster, der har med det førindustrielle landbosamfund at gøre, er registreret i 3 separate emneregistre der alle er ordnet efter den samme emneliste. Læs mere.