Topografisk samling

Den topografiske samling er en samling af optegnelser m.m. fra bestemte lokaliteter, som regel sogne. Samlingen er ordnet efter topografisk nummer, fx :

1160 Ærø
1161 Søby sogn (på Ærø)
1162 Bregninge sogn (på Ærø)
1163 Tranderup sogn (på Ærø)
osv.

Samlingen indeholder især optegnelser af fonetisk, fraseologisk eller sagligt-terminologisk art.
Optegnelserne kan være foretaget af afdelingens medarbejdere, eller de kan være indsendt af meddelere rundt om i landet.

Også udskrifter (transskriptioner) af båndoptagelser ligger i topografisk samling.
Der kan søges efter emner i topografisk samling ved hjælp af tekst-emneregistret.