Emneregistre

EmneregisterBilleder, bånd og tekster der har med det førindustrielle landbosamfund at gøre, er registreret i 3 separate emneregistre der alle er ordnet efter den samme emneliste.

Listen omfatter emner vedrørende ældre tiders husholdning, landbrug, fiskeri og landhåndværk, men også emner som gilder og højtider, skole, fattigvæsen og overtro er repræsenteret.

Billed-emneregisteret

Billed-emneregisteret  henviser til billeder, dels i afdelingens egen billedsamling og topografiske samling, dels i trykt faglitteratur og lokalhistorisk litteratur. I dette register kan man  finde henvisning til billeder af de redskaber man brugte ved bagning, hørforarbejdning, kornhøst eller fiskeri, og af det værktøj der blev brugt af smeden, karetmageren, bødkeren osv. Eller billeder af bindingsværk og stråtage - og meget andet.

Bånd-emneregisteret

Bånd-emneregisteret henviser til afdelingens båndoptagelser med traditionel dialekt. I dette register kan man finde henvisning til bånd, hvor folk fortæller om bagning, kornhøst eller fiskeri. Eller til bånd, hvor en smed eller en karetmager fortæller om sit arbejde. Eller til beretninger om skolegang, tjenestepladser - og meget andet.

Tekst-emneregisteret

Tekst-emneregisteret - kaldet sagregisteret - er et emneregister hvorfra der henvises til materiale i afdelingens topografiske samling, til materiale i Dansk Folkemindesamling og til trykt faglitteratur. I dette register kan man finde henvisning til beskrivelser af  bygninger og inventar, høhøst og kornhøst, tærskning, dyrkning af tobak og kartofler, bagning og brygning, gilder og højtider, landhåndværk, fiskeri - og meget andet.