Personnavnesamlinger

Der er ca. 100.000 forskellige pige- og drengenavne samt 150.000 efternavne i brug i Danmark. Tallet ændres hele tiden ved ind- og udflytning af landet samt ved godkendelse af nye navne.

Afdeling for Navneforskning råder over en række samlinger af personnavne der sammen med bibliotekets kildeudgaver, tidsskrifter, leksika og trykte navnelister udgør det eneste arkiv i landet hvor man kan studere navnenes forekomst igennem tid og fastslå deres betydning.

Læs mere Danmarks gamle personnavne

Forarbejderne til værket Danmarks gamle Personnavne udgør en samling af mere end 300.000 sedler med personnavne fra runesten og frem til ca. 1500. Læs mere.

Moderne navne fra CPR Moderne navne fra CPR

Navnemateriale fra CPR har siden begyndelsen af 1970'erne dannet grundlag for først en række bogudgivelser og siden søgebasen Danskernes Navne på nettet. Læs mere.

Navnesager Navnesager

Arkiverne rummer blandt andet seddelsamlinger og oversigter som vedrører sager om godkendelse af fornavne, om såkaldte købenavne og om forbeholdte efternavne. Læs mere.