Danmarks gamle personnavne

Samlingen af gamle danske personnavne er skrevet ud på mere end 300.000 sedler med navne fra runestenstiden og frem til ca. 1500. De udgør forarbejdet til værket Danmarks gamle Personnavne som udkom i hæfter fra 1936 og frem til 1964, efter syv års udskrivning og sortering af sedler med navnebelæg.

Navnestoffet er opdelt i personnavne og tilnavne, og hovedparten er hentet fra den kronologiske diplomsamling. I det trykte værk Danmarks gamle Personnavne kan man ofte komme ud for at der – af pladshensyn – ikke har været mulighed for at tage alle belæg på et navn med, og til det formål kan seddelsamlingen være nyttig som supplement, ligesom den kan være nyttig til at tjekke at den trykte udgaves navneformer og kildehenvisninger er korrekte.

Eftermiddelalderlige navne

Den eftermiddelalderlige personnavnesamling er endnu ikke færdigetableret. Til samlingen, som principielt omfatter alle typer af personnavne, er en række vigtige kilder fra 15- og 1600-tallet blevet udskrevet.

Landbohistorisk Selskabs Adkomstregistrering 1513-1550 indeholder sted- og personnavnene fra alle de dokumenter i perioden som vedrører et ejendomsforhold til landgods, det vil i hovedsagen sige gårde, jorder, enge og skove. Registreringen dækker det nuværende Danmark samt Skånelandene og Sydslesvig.