Kronologisk ordnet samling

Seddel fra Kronologisk samlingDen kronologisk ordnede stednavnesamling er et diplomatarium for perioden indtil 1513. Hvert eneste brev (diplom) fra denne periode er identificeret gennem værket Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen, også kaldet Repertorium efter første ord i værkets latinske titel.

De kendte breve (i alt ca. 25.000) er derefter fremfundet i de forskellige udgivelser, hvor de siden 1700-tallet er blevet trykt. Disse udgaver er blevet indkøbt, brevene klippet ud og opklæbet på ensartet kraftigt papir, og stednavnene er blevet understreget med rødt og til sidst hakket af, når de var blevet videreført til den alfabetisk ordnede samling og de topografisk ordnede samlinger.

Samlingen er ajourført ved opdagelsen af nye middelalderbreve, og den rigtige skrivemåde af stednavneformerne er efterkontrolleret ved nyudgivelser af allerede kendte breve, f.eks. i Diplomatarium Danicum. Ved afvigelser er ny læsemåde anført og ført videre til den alfabetisk ordnede samling og de topografisk ordnede samlinger.

Den kronologisk ordnede samling rummer dog ikke alt middelalderligt brevstof. Breve, som kun kendes gennem kortfattede referater i arkivregistraturer el. lign., må søges i udgaverne af disse. Da der, som anført, er tale om et diplomatarium, kan andre kilder fra middelalderen som f.eks. jordebøger eller regnskaber heller ikke findes her.