Lydoptagelser og podcast

Logo for Lyd fra NorSPodcastkanalen Lyd fra NorS bringer optagelser fra instituttet, typisk foredrag m.v. som er rettet mod et lidt bredere publikum end blot de allernærmeste fagfæller. Redaktionen udgøres af Bo Nissen Knudsen og Ruben Schachtenhaufen.

Hvis du ikke kan finde kanalen ved at søge på "Lyd fra NorS" i dit podcast-program, kan du angive denne RSS-feed-adresse: 
https://feeds.simplecast.com/K9hCptvd
(NB! Ny feed-adresse pr. oktober 2021!)

Vil du ikke abonnere på kanalen, men blot downloade en mp3-fil (eller flere), kan du benytte dig af oversigten her nedenfor. Bemærk at det ikke er alle optagelser på oversigten som indgår i Lyd fra NorS-kanalen.

 

 

Hvordan har dansk udviklet sig til det dansk vi kender i dag? Det udvikler sig en lille smule hele tiden, og det gør det fordi vi bruger det. Udviklingen vises gennem sprogprøver fra forskellige tider, der fortælles om nogle af de teorier man har om sprogforandring, og endelig gives et bud på hvilke tendenser der vil præge dansk i fremtiden.

Lyt til foredraget af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Dansk Sprognævn, og seniorredaktør Jonas Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

 

Flertallet af danskerne bor i større byer, og kun et fåtal taler en lokal dialekt. Hvad skete der med det danske sprog og danskerne i løbet af de seneste ca. 200 år?

Lyt til foredrag af professor Pia Quist og lektor Malene Monka fra NorS

 

 

Det danske sprog er gennem tiden beriget af en stribe formuleringer, som alle bruger igen og igen. Foredraget sætter spot på nogle af de bedste fra Jyske Lov fra 1241 over nogle af de kendte salmedigtere til Per Højholts hel’ lost, dronningens dumsmart og Kim Larsens blip-båt.

Lyt til foredraget af Erik Skyum-Nielsen, lektor på NorS

 

Mange forestiller sig dansk som et lille sprog der kun tales af os danskere i vores lille land. Men dansk tales også uden for landets grænser, og dansk har stadig aflæggere rundt om i verden.

Lyt til foredrag af Lars Trap-Jensen, ledende redaktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Jan Heegård Petersen, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

 

Ordenes oprindelse – hvor de kommer fra, og hvordan de er opstået – fortæller mere om menneskets vilkår og samfundets udvikling, end de fleste af os måske tænker over.

Lyt til foredrag ved Adam Hyllested og Alex Speed Kjeldsen