Forskningsstøtte på NorS

Hjælp til udarbejdelse af projektansøgning og budget

Instituttets forskningsstøttemedarbejdere tilbyder hjælp til forskere, som ønsker at søge om eksterne forskningsmidler. I ansøgningsfasen kan forskere få hjælp til udformning af ansøgningen, indhentning af lønoplysninger, beregning af driftsudgifter og generelt hjælp til budgetlægning. Når ansøgningen – forhåbentlig - kommer i hus, vil der fortsat være tilknyttet en forskningsstøttemedarbejder, der hjælper med administrationen af projektet lokalt på instituttet, fx med ansættelser på projektet.

Ønsker man at søge midler til projekter forankrede på NorS, skal man som første skridt, og gerne så tidligt i processen som muligt, give besked til instituttets forskningsstøtteenhed. NorS’ forskningsstøttemedarbejder er Sigrun Eydinsdottir Petersen, nors-forskningstoette@hum.ku.dk.

Instituttets forskningsstøttemedarbejdere kan hjælpe med ansøgninger til Carlsberg, FKK og nordiske og europæiske råd og fonde, mens Det Humanistiske Fakultets forskningsstøtteteam behandler større ansøgninger. NorS' forskningsstøtte er hovedindgangen til forskningsstøtte for forskere på NorS også hvis selve ansøgningsprocessen understøttes af fakultetets forskningsstøtteteam. I de tilfælde vil NorS' forskningsstøtte formidle den videre kontakt.

Deadlines

For at der skal være tid til behandle ansøgningen, er det vigtigt at være ude i god tid, dvs. senest to måneder inden deadline ved nationale virkemidler og 2-4 måneder ved store internationale virkemidler.

FKKs deadlines ligger omkring 1. oktober og 1. april, mens Carlsbergfondets deadline ligger omkring 1. oktober. 

Intern procedure

Kontakt NorS' forskningsstøtte i god tid inden deadline (jf. ovenfor) for nærmere information om den interne proces, hvis du ønsker at søge et konkret opslag.