Forskning

Forskningen på NorS danner ramme om national og international forskning, der fokuserer på de nordiske landes sprog, kultur og litteratur med særligt fokus på Danmark og med en bred vifte af underområder og interdisciplinært samarbejde.

Forskningen foregår inden for følgende områder, hvoraf flere er tilknyttet instituttets kulturarvssamlinger: Arnamagnæansk SamlingAudiologopædiDansk litteratur, dansk sprog inkl. dansk som andetsprog, kommunikation og medier,  Dialekt og sprogforandringIndoeuropæiskKønsforskning, LingvistikNavneforskningSprogpsykologi og Sprogteknologi.


Forskningen er fra 2022 organiseret i 14 forskningsgrupper med forskningsledere, der er medlemmer af instituttets forskningsudvalg:

Kultur, litteratur og kønsstudier

Kommunikation og medier

Sprog