Sprog, psyke og sundhed

I Sprog, psyke og sundhed udforsker vi samspil mellem sprog og psyke i kommunikationsprocesser, og vi arbejder med disse samspil i studier relateret til sundhed.

Sundhed skal her forstås bredt og refererer til fravær af fysisk og psykisk sygdom, men også til tilstedevær af velvære og trivsel. Gennem samarbejder med forskere med en sundhedsfaglig og/eller sundhedspsykologisk baggrund og gennem inddragelse af borgere, herunder patienter og andre relevante aktører, har forskningsgruppen som mål at undersøge og desuden at foreslå, afprøve og implementere løsninger på sundheds- og trivselsrelaterede udfordringer.

Med vores interesse for samspillet mellem sprog og psyke arbejder vi i forskningsgruppen interdisciplinært: Vi udforsker hvordan sproglige forhold påvirker og påvirkes af intra- og interpsykologiske processer. Vi inddrager teorier fra sprogvidenskab og psykologi, og vi arbejder med en række forskellige dataindsamlings –og analysemetoder til udforskningen af samspillet mellem sprog og psyke i kommunikationsprocesser, fx interaktionelle analyser, observationer, interviews, psykofysiologiske målinger og fonetiske analyser.

Forskningsgruppens medlemmer interesserer sig for, hvordan patienter og sundhedsprofessionelle etablerer forståelse. Vi undersøger hvordan forståelsesetableringerne påvirker de relationer der skabes samt deres betydning for patienternes behandling, sygdom og oplevelser. I gruppen arbejder vi desuden med hvordan kommunikationsprocesser i det hele taget påvirker og påvirkes af psykologiske processer, herunder hvordan etablering af forståelse kan virke lindrende. 

 

Digital sundhedsrådgivning

Kan borgeres sundhedsadfærd påvirkes, når kommunikationen foregår digitalt og via en sundhedsapp?

Psykoedukative sundhedsinterventioner og patientinddragelse

Kan sundhedsprofessionelles emotionsbevidsthedsniveauer øges gennem psykoedukative interventioner, og kan en eventuel øgning bidrage til at patientperspektiver og –oplevelser i højere grad inddrages i sundhedskommunikative møder?

Beslutningstagning

Hvordan forhandles der om, og hvordan træffes der beslutninger i (asymmetriske) relationer? Hvordan skabes interaktionelt rum til at både den sundhedsprofessionelles og patientens perspektiv kan italesættes?

Emotionsregulering i interaktioner

Hvordan skabes og påvirkes emotioner interaktionelt, hvordan kan samtalende bidrage til dyadisk emotionsregulering?

Sorg i samtaler

Hvordan kan samtaler i sorggrupper skabe lindring for efterladte i sorgprocesser?

Trivsel

Hvordan påvirkes studerendes trivsel af computerbrug i undervisningen? Hvilken betydning har tilstedevær eller fravær af devices for oplevelse af tryghed, nærvær og forbundethed?

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Fosgerau, Christina Fogtmann Professor +4535328642 E-mail
Hansen, Kathrine Lund Ph.d.-stipendiat +4535324787 E-mail
Lindell, Johanna Falby Tenure Track Adjunkt +4535328384 E-mail
Schops, Antje Ph.d.-stipendiat +4535325074 E-mail
Tøndering, John Lektor +4535328652 E-mail

Tilknyttede forskere

 • Ag, Astrid 
 • Due, Brian Lystgaard 
 • Eriksen, Camilla Bruun
 • Femø, Mie
 • Gellert, Anna
 • Larsen, Bolette Frydendahl
 • Perregård, Betinna 
 • Nielsen, Søren Beck
 • Lüchow, Louise
 • Nielsen, Ann Merrit Rikke 
 • Scheuer Jann 
 • Vang, Rikke 

Forskningsgruppeleder