Online sjælesorg: Et forskningsprojekt om eksistentielle samtaler på nettet

I dette forskningsprojekt undersøger vi, hvilke dynamikker der opstår i anonyme, digitale og skriftlige samtaler omkring følsomme, eksistentielle temaer som skam og sorg, krise og religion.

Sjælesorg er et kirkeligt tilbud om eksistentielle samtaler. Siden 2017 har folkekirken tilbudt sjælesorg som en chat-tjeneste på platformen sjælesorg.nu. Dette projekt analyserer et datamateriale bestående af samtaleudskrifter fra sjælesorg.

Samtalernes kompleksitet forudsætter et tværfagligt samarbejde. Derfor udgør vi en praksisintegregret forskningsgruppe med baggrunde indenfor sprogpsykologi, interaktionsteori, skamteori og sjælesorgsteori. Vi kalder forskningsgruppen SKAM (Sorg og Krise i det Anonyme Møde).

 

Gennem interaktionsanalyse og sjælesorgsteologiske analyser undersøger vi, hvordan konfident og præst – samtaletur efter samtaletur – sammen skaber et rum for den fælles forståelse af konfidentens eksistentielle dilemmaer; hvordan nærvær, omsorg og sårbarhed kommer sprogligt til udtryk og hvordan konfident og præst gennem skriftlig formidling orienterer sig mod disse og hinanden i udfoldelsen af konfidentens fortælling.

Gennem disse analyser bidrager vi til international forskning i sjælesorg, hvor dette projekt vil være banebrydende. Vi bidrager også til forståelsen af digital sjælesorg i praksis og dermed til  at kvalificere praksis i nationalt og internationalt. For at udbrede kendskabet til vore resultater og analyser, vil vi bla. afholde praksis-orienterede webinarer om vore resultater.

 

 

Vi indsamler data fra sjælesorg.nu mellem november 2023 og januar 2024.

I indsamlingsperioden vil man på sjælesorg.nu have mulighed for at indsende sin anonyme samtale. Hvis almindelige eller følsomme persondata oplyses i samtalen, anonymiseres disse automatisk, inden vi får adgang til materialet. Eftersom man færdes som anonym på sjælesorg.nu og fordi eventuel yderligere anonymisering sker teknisk, har vi ikke mulighed for at opspore persondata igen.

 

 

 

Forskere

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Christoffersen, Mikkel Gabriel Adjunkt   E-mail
Fosgerau, Christina Fogtmann Professor +4535328642 E-mail
Lindell, Johanna Falby Tenure Track Adjunkt +4535328384 E-mail

Eksterne

Kontakt

Leder af Sjælesorg på Nettet, Pernille Hornum.

Tenure-track adjunkt Johanna Lindell.