Ph.d.

Ph.d.-uddannelsen er organiseret af Det Humanistiske Fakultet. Det er en treårig forskeruddannelse, som man kan søge om optagelse på efter en bestået kandidatuddannelse.

På Det Humanistiske Fakultet er ph.d.-uddannelsen baseret på individuelt tilrettelagte projektforløb, som foregår i tæt samspil med fakultetets ph.d.-skole, en faglig vejleder, fagrelevante ph.d.-kurser og ved tilknytning til en relevant forskergruppe eller et fagrelevant center ved NorS.

Overvejer du at blive ph.d-studerende på NorS?

På fakultetets ph.d.-hjemmeside kan du finde relevante informationer; Læs bl.a. om adgangskrav, finansiering af ph.d.-studiet og hvordan du bliver indskrevet. 

 

 

 

 

NorS har egen ph.d.-koordinator: lektor Helle Kannik Haastrup  

Lokale 22.4.42
h.k.haastrup@hum.ku.dk 
Telefon: +45 35 32 83 61

Hvad kan ph.d.-koordinatoren hjælpe dig med?

  • Du kan få oplysninger om instituttet og dets forskningsprofil
  • Du kan få hjælp til at etablere kontakt til potentielle vejledere og bivejledere
  • Du kan få hjælp til at etablere kontakt til nuværende og forhenværende ph.d.-studerende
  • Du kan få generel rådgivning og vejledning om ansøgnings- og bedømmelsesprocedurer
  • Du kan få hjælp med forskelligartede problemer, som ikke hører ind under den almindelige ph.d.-vejledning
  • Dine halvårs- og midtvejsrapporter modtages af ph.d.-koordinatoren til godkendelse.
  • Ph.d.-koordinatoren afholder et formiddagsmøde hvert semester, som du som ph.d.-studerende på NorS inviteres til at deltage i.

 

 

Ph.d.-studerende

Navn Titel Telefon E-mail
Andersen, Christian Steentofte Ph.d.-stipendiat +4535330560 E-mail
Barnwell, Jeppe Lindquist Ph.d.-stipendiat +4535321266 E-mail
Christensen, Iben Videnskabelig assistent +4535332802 E-mail
Conroy, Alexander Ph.d.-stipendiat +4535327481 E-mail
Hansen, Kathrine Lund Ph.d.-stipendiat +4535324787 E-mail
Juul, Anton Ph.d.-stipendiat +4535334581 E-mail
Jørgensen, Anna Kai Ph.d.-stipendiat +4535326242 E-mail
Larsen, Anne Ph.d.-stipendiat +4535324837 E-mail
Lüchow, Louise Videnskabelig assistent +4535335814 E-mail
Nielsen, Jessie Leigh Videnskabelig assistent +4535330333 E-mail
Nilsson, Hanna Birkelund Ph.d.-stipendiat +4535326229 E-mail
Poulsen, Simon Ph.d.-stipendiat +4535325353 E-mail
Schneidermann, Nina Skovgaard Ph.d.-stipendiat +4535331600 E-mail
Schops, Antje Ph.d.-stipendiat +4535325074 E-mail
Sørensen, Solvej Helleshøj Ph.d.-stipendiat +4535330745 E-mail
Verri, Giovanni Ph.d.-stipendiat +4535328050 E-mail