Ph.d. – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Ph.d.

Ph.d.

Ph.d.-uddannelsen er organiseret af Det Humanistiske Fakultet.

Det er en treårig forskeruddannelse, som man kan søge om optagelse på efter en bestået kandidatuddannelse.

På Det Humanistiske Fakultet er ph.d.-uddannelsen baseret på individuelt tilrettelagte projektforløb, som foregår i tæt samspil med fakultetets ph.d.-skole, en faglig vejleder, fagrelevante ph.d.-kurser og ved tilknytning til en relevant forskergruppe eller et fagrelevant cente ved NorS.

Overvejer du at blive ph.d-studerende på NorS - eller er du det allerede?

På fakultetets ph.d.-hjemmeside kan du finde relevante informationer; Læs bl.a. om adgangskrav, finansiering af ph.d.-studiet og hvordan du bliver indskrevet. 

Læs om instituttets support m.m. på ph.d.-koordinators side.

Ph.d.-koordinator på NorS

Ph.d.-forløbet og ph.d.-miljøet på NorS organiseres af en ph.d.-koordinator. Ph.d.-koordinatoren rådgiver både igangværende og kommende ph.d.-stipendiater og deres vejledere.

Ph.d.-koordinator på NorS er lektor Janus Spindler Møller

Ph.d.-kurser på NorS

Et ph.d.-forløb omfatter kursusaktiviteter svarende til ½ årsværk eller 30 ECTS. Kurserne kan både være fagspecifikke og generelle. NorS arrangerer og afholder regelmæssigt fagspecifikke ph.d.-kurser som instituttets ph.d.-studerende opfordres til at deltage i.

Om NorS' kursusaktiviteter

Se alle aktuelle kurser samt introkurser på Ph.d.-skolens hjemmeside