Ph.d.-afhandlinger

Mikkel Bækby Johansen

Public Intellectualism in the Digital Age: the case of the Intellectual Dark Web on YouTube 2022
Johnny F. Lindholm Sandheds Veje: Lutherske Strejflys over Ólafur Jónsson á Söndums Digtning 2022
Henrik Balle Nielsen Inferensdragning i fagtekstlæsning på førstesprog og andetsprog: forsøg med inferensundervisning i flersprogede 4. klasser 2022
Jessie Leigh Nielsen Individual differences in syntactic comprehension: Assessment, construct dimensionality, and the relation to reading comprehension among middle school children 2022
Sidsel Boldsen Computational modelling of language change: Applying character models to date estimation and sound change detection using diachronic text corpora 2022
Jens Kramshøj Flinker Nordiske økofiktioner og økonarrativ forestillingsevne: romanen i den antropocæne tidsalder 2021
Ann Merrit Rikke Nielsen Research methodology for respecifying and operationalizing theoretical social concepts as empirical phenomena in social interaction: An exploration using trust and trustworthiness as exemplary cases 2021
Sofie Jeholm Justify My Love: The affective governing of the attachment requirement 2021
Tobias Mosbæk Søborg Sigmatic Verbal Formations in Anatolian and Indo-European: A Cladistic Study 2021
Marie Bojsen-Møller The illicit genre of threatening communications: A combined Rhetorical Genre Studies and Forensic Linguistic analysis of Danish threatening communications 2021
Kristiane Hauer Læsning og fordybelse: En teoretisk og empirisk undersøgelse af fordybet skønlitterær læsning med særligt fokus på unge læseres romanlæsning i faget dansk 2020
Simon Bierring Lange Video Mediation in Institutional Encounters: 4 studies from an applied ethnomethodological and conversation analytic project 2020
Thomas Toft White-collar workers’ social behaviour in Danish organizations: Five studies on unscheduled interaction in open desk clusters and common areas 2020
Corinna Scheungraber Zu keltisch-germanischen Kontaktbeziehungen in der Spätantike: Die altgermanischen und altkeltischen Theonyme in provinzialrömischer Epigraphik 2019
Anna Sofie Hartling Argentinadansk svanesang? 2019
Stine Fuglsang Engmose (It)-støttet børnestavning: Studier af børnestavnings rolle i den tidlige skriftsproglige udvikling 2019
Marie Herget Christensen Kløvninger - hvad er det det er?: Danske sætningskløvningers struktur, funktion og brug 2019
Camilla Falk Rønne Nissen Blind spots of internationalization 2019
Hanne Sæderup Pedersen Talking about depression: A corpus investigation of discourse presentation in interviews with general practitioners and psychiatrists 2019
Lars-Jakob Harding Kællerød Adam Gottlob Øhlenschlæger Hauch & Jeppe Smed Jensen. Et studie af etableringen af det efternavnetypologiske mellemnavn i Danmark i 1800-tallet 2019
Christoph Hare Svenstrup “…weil die Zukunft in Hochdeutsch liegt…” (“…because Hochdeutsch is the future…”) - Language attitudes amongst adolescents from the Stuttgart area 2019
Marie-Louise Lind Sørensen The contrast between states-of-affairs and propositions in clausal complementation 2018

Astrid Ravn Skovse

Udgangspunkter og orienteringspunkter: En undersøgelse af socio-geografisk orientering, hverdagsmobilitet og sproglig praksis blandt unge to steder i Danmark 2018
Katarzyna Kapitan Studies in the transmission history of Hrómundar saga Greipssonar 2018
Liv Otto Hassert Situated practices in global projects: Interactionally managing uncertainty and ambiguity 2018

Riccardo Ginevra

Fraseologia e onomastica nella Vǫluspá a confronto con le lingue indoeuropee di più antica attestazione / Phraseologie und Onomastik in der Vǫluspá im Vergleich mit den altindogermanischen Sprachen 2018
Mette Møller Running for fun, elected for real: A genre based analysis of two comedians’ humorous election campaigns 2018
Maria Jung Barrett Improving natural language processing with human data: Eye tracking and other data sources reflecting cognitive text processing 2018
Astrid Ag Culture as idea and practice in youth and family life 2018
Thomas Rørbeck Nørreby

Language and social status differences in two urban schools

2018
Line Dahl Jørgensen

Parent-implemented focused stimulation in toddlers with cleft palate

2018
Jacob Ølgaard Nyboe

Genresignatur. Ukonventionelle genremærkater som retorisk og æstetisk virkemiddel i skønlitteraturen

2018
Johanna Falby Lindell Reducing Resistance: Communication and treatment decisions on antibiotics in Danish primary care 2017
Byurakn Ishkhanyan Grammar-Lexicon Distinction in a Neurocognitive Context: Integrating two theories 2017
Seán Douglas Vrieland Old Gutnish in a Danish Hand: Studies in the B manuscript of Guta lag 2017
Martin Sejer Danielsen Da Lille Peder fik Per Lilles Eng i faddergave: Et studie af stednavneforklarende elementer i den folkloristiske genre sagn 2017
Sofie Laurine Albris Navne i det førkristne landskab. Sydskandinaviske stednavne, bebyggelsesstrukturer og religion i 1. årtusind. 2017
Beeke Stegmann Árni Magnússon's rearrangement of paper manuscripts 2017
Ulla Lundqvist Becoming a smart student: The construction and contestation of smartness in a Danish primary school
Ph.d.-projekt på kollektivprojektet Modersmålsundervisning for mindretalselever i den superdiverse storby København
2017
Liva Hyttel-Sørensen Language use, language ideology and normativity among Copenhagen preadolescents

2017
Thomas Kenneth Ousterhout An Investigation on the Cognitive Effects of Emoji Usage in Text 2017
Signe Wedel Schøning Rural vs. Urban. Læs nyhedshistorie. 2017
Bjørn Wessel-Tolvig Getting a Grip on Speech and Gesture in Second Language Acquisition 2016
Maria Arvidsson En handskrifts tillkomst- och brukshistoria: En närstudie av Cod. Holm. A 49 (Nådendals klosterbok) 2016
Sigrid Klerke GLIMPSED: Improving natural language processing with gaze data. 2016
Line Sandst Urbane stednavne– storbyens sproglige dimension. En stilistisk-retorisk analyse af urbane stednavne i det københavnske byrum. 2016
Bjarke Damm Sproglig betydningsdannelse i teori og praksis. En teoretisk og empirisk videreudvikling af det integrerede sprogsyn. 2016
Ditte Boeg Thomsen Syntaks og synsvinkelforståelse: Hjælper komplementsætninger børn med autisme
til at forstå forskelle mellem mentale tilstande?
2016
Mie Bligaard Christoffersen Digitale spor på papiret: en korpusundersøgelse af danske gymnasieelevers tekstnormer, tekstlogikker og brug af digitale redskaber. 2016
Anne Smedegaard Genrer som rammer. Et genreanalytisk studie af institutionelle skrive- og eksamenspraksisser i det almene gymnasiums danskfag med afsæt i rn diskussion af pragmatisk genreteori.
Læs om projektet iHUMs nyhed.
2016
Anne-Mette Veber Nielsen God, bædre, best: om ortografisk viden og ortografisk indlæring hos danske børn på skolens begynder- og mellemtrin. 2016
Louise Klinge Nielsen Lærerens relationskompetence. En empirisk undersøgelse af, hvordan lærerens relationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasse i almenundervisningen i folkeskolen. 2016
Charlotte Øhrstrøm L2 listening at work : a qualitative study of international employees' experiences with understanding Danish as a second language. 2016
Sebastian Møller Bak En sammenlignende undersøgelse af syntaktiske træk i middelnedertyske diplomer fra Lübecks kancelli og det kongelige danske kancelli (1400-1449). 2015
Katrine Kehlet Bechsgaard Hvorfor skal barnet hedde sådan? En undersøgelse af motiver bag valg af børnenavne og social variation i forhold til navnevalg. 2015
Kirstine Køhler Mortensen Language and Sexuality in an Online-Mediated World: Interactional Workings of Desire in Heterosexual Online Dating

2015
Gert Foget Hansen Stød og stemmekvalitet: En akustisk-fonetisk undersøgelse af ændringer i stemmekvaliteten i forbindelse med stød 2015
Philip Lavender Whatever Happened to Illuga saga Gríðarfóstra?: Origin, Transmission and Reception of a Fornaldarsaga. 2015
Michael Kallesøe Schmidt Forfatterpoetik. En genres opståen og udvikling i dansk litteratur 1948-2013. 2015
Hanne Trebbien Daugaard Hvordan hænger det sammen? Om specifikke vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og inferensfærdigheders betydning for læseforståelse. 2015
Susanne Kemp 00. Bevidsthed og retorik i dansk årtusindeskiftelyrik, belyst ved Pia Juul, Mette Moestrup og Ursula Andkjær Olsen.

2015
Krista Rasmussen Bytes, bøger og læsere. En editionshistorisk analyse af medieskiftet fra trykte til digitale videnskabelige udgaver med udgangspunkt i Søren Kierkegaards Skrifter. 2015
Cecilie Flugt Niels Klims europæiske rejse - en oversættelseshistorisk undersøgelse af Nicolai Klimii iter subterraneum 2015
Ursula Brøchner New notions in a classic classroom: Applying late modern sociolinguistics and socially informed SLA to foreign language learner data 2014
Lena Wienecke Andersen Fra virkelighedens verden til ordbogens - Etstudie i datastrukturering med henblik på betydningsbeskrivelse i Ømålsordbogen 2014
Magdalena Lis Multimodal behavior production. 2014
Line Brink Worsøe Nye ord på nye måder - nyorddannelse belyst fra et dynamisk sprog- og kognitionsperspektiv. 2014
Dorthe Greisgaard Larsen Genfortællinger. En undersøgelse af stabilitet og forandring i to fortælleres versioner af personligt oplevede begivenheder fortalt med 15-20 års mellemrum. 2014
Adam Hyllested Word Exchange at the Gates of Europe. Five Millennia of Language Contact. 2014
Ursula Ritzau New notions in a classic classroom. Applying postmodern sociolinguistics and socially informed SLA to foreign language learner data. 2014
Bjarne Simmelkjær Hansen Archaisms and innovations - four interconnected studies on Germanic historical phonology and morphology. 2014
Andreas Stæhr Social media and everyday language use among Copenhagen youth. 2014
Randi Skovbjerg Sørensen Turning the spotlight: Looking at the interviewers: A dialogical approach to interaction analysis of two interviewers' sociolinguistic interviews with a personality perspective on the interviewers. 2014
Anders TrærupJohannsen The Best Explanation. Beyond Right and Wrong in Question Answering. 2013
Mads Bunch Karen Blixen. The Devil’s Advocate: Reading Blixen in the light of Kierkegaard.
Læs abstract
2013
Malene Monka Sted og sprogforandring 2,8 MB 2013
Héctor Martínez Alonso Annotation of Regular Polysemy: An empirical assessment of the underspecified sense. 2013
Anja Rosdahl Køn i skolen? En analyse af elevers og læreres positioneringeri danskundervisningen i 9. klasse. 2013
Søren Langager Høgh Litteraturens ting. Træf - træffet som litterær funktionLitteraturens ting. 100 - 100 træf i dansk litteratur 1956-2013. 2013
David Morris Investigations of prosody perception by adult cochlear implant recipients. 2013
Sune Sønderberg Mortensen Klassifikation af ledsætninger i dansk. 2013
Marta Kunov Kirilova All Dressed up and nowhere to go. Linguistic, cultural and ideological aspects of job interviews with second language speakers of Danish. 2013
Michael Nebeling Petersen Somewhere, over the rainbow. Biopolitiske rekonfigurationer af den homoseksuelle figur. 2013
Line Burholt Kristensen Context, you need. Experimental approaches to information structure processing. 2013
Silvia Hufnagel Sörla saga sterka– Studies in the Transmission of a fornaldarsaga Download resumé(afhandlingen er under udgivelse i trykt form). 2012
Anne Gry Haugland “Naturen i ånden. Naturfilosofien i Inger Christensens forfatterskab”. 2012
Brian Lystgaard Due Den sociale Konstruktion af idéer. En multimodal interaktionsanalytisk undersøgelse af hvordan idéer skabes socialt via deltageres disaffilierende eller affilierende responsformater 2012
Anna Steenberg Gellert Experimental measures of reading and vocabulary 2012
Gry Hedin Skrig, sult og frugtbarhed. Darwins fortællinger og metoder som katalysator for værker af J.P.Jacobsen, Knut Hamsun, J.F. Willumsen, Edvard Munch og August Strindberg. 2012
Klaus Nielsen Døm altid bogen på omslaget. Om boghistorie og litteraturanalyse – og Gittes monologer. 2012
Merete Carlson Mod en responsiv æstetik. Sansning, Selvbevægelse, Affekt. 2012
Alex Speed Kjeldsen Et mørkt håndskrift of dets skrivere: Filologiske studier i kongesagahåndskriftet Morkinskinna. 2011
Tereza Lansing Post-medieval production, dissemination and reception of Hrólfs saga kraka. 2011
Charlotte Conrad Forståelseshandlingen – em empirisk afprøvet teori om narrativ forståelse som situeret betydningsdannelse. 2011
Anders Juhl Rasmussen Arenamodernisme. Rekonstruktion af en position i nyere dansk litteratur. 2011
Lisbeth Eilersgaard Christensen Stednavne som kilde til yngre jernalders centralpladser1,4 MB Bilag til afhandlingen 29,0 MB 2010
Anne Kjærgaard Sådan skriver vi – eller gør vi? – en undersøgelse af de tekstlige effekter af to sprogpolitiske projekter i Danmarks Domstole og Københavns Kommune og af årsagerne til projekternes gennemslagskraft. 2010
Jens Bjerring-Hansen Holberg og bogen. Om Peder Paars, socialt forfatterskab og litteraturhistoriens empiriske grundlag. 2010
Hans Ulrik Rosengaard Privacy – at blive sin selvbeskrivelses suveræn. 2010
Mads Sohl Jessen Tyvesprogets mester. Kierkegaards skjulte satire over Heiberg i Gjentagelsen. 2010
Rikke Vang Christensen Om fællestræk og variation. En undersøgelse af verbers præteritumbøjning hos danske børn med sprogforstyrrelser. 2010
Lene Mølgaard Jørgensen En optimal kontrastiv analyse. En empirisk kvalitativ undersøgelse af russiske, polske, thailandske og kinesiske indlæreres tilegnelse af danske konsonantgrupper 2010
Nicolai Pharao Consonant Reduction in Copenhagen Danish. A study of linguistic and extra-linguistic factors in phonetic variation and change. 2010
Janus Spindler Møller Poly-lingual interaction across childhood, youth and adulthood. 2009
Simon Skovgaard Boeck Fire tematiske ordbøger fra dansk renæssance. 2009
Timme Bisgaard Munk Vidensdeling i vidensportaler. Hvem deler ikke viden, hvad kan ikke deles og hvorfor deles viden ikke? 2009
Nikolaj Zeuthen Subjektivitet og betydningsstruktur i den litterære fiktion. Udkast til en fænomenologisk narratologi 2009
Tina Høegh Poetisk pædagogik. Sprogrytme mundtlig fremførelse som litterær fortolkning. Forslag til ny tekstteori og til pædagogisk refleksion 2009
Marianne Rathje Generationssprog i mundtlig interaktion. 2009
Martha Sif Karrebæk At blive et børnehavebarn – en minoritetsdrengs sprog, interaktion og deltagelse i børnefællesskabet 2009
John Tøndering Skitser af prosodi i spontant dansk. 2008
Mons Bissenbakker Frederiksen Dannelse og dissonanser. En normativitetskritisk undersøgelse af det danskfaglige curriculums subjektkonstruktioner specielt med henblik på italesættelsen af køn og etnicitet. 2008
Lian Malai Madsen Fighters and Outsiders. Linguistic practices, social identities, and social relationships among urban youth in a martial arts club. 2008
Thomas Wiben Jensen Kognition i interaktion. Den interaktionelle brug af hukommelse og følelser i parterapisamtaler. 2008
Torben Jelsbak Avantgardefilologi og teksttransmission. Den historiske avantgardelitteratur som udfordring til moderne filologi og litteraturforskning. 2008
Gitte Gravengaard ”En nyhed er en nyhed”. Et studium i journalistisk praksis og selvforståelse med fokus på fravalg. 2008
Louise Zeuthen De virkelige halvfjerdsere. Krop, køn og performativet hos Suzanne Brøgger og Kirsten Thorup 2008
Mads Julius Elf Tantaluseffekten. Billedet og den sociale kontekst i fortællinger om appetit og spiseforstyrrelser. 2008
Lise Hvarregaard Ironi og intertekstualitet 2008
Henrik Hovmark Danske retningsadverbier og rumlig orientering 2007
Marie Maegaard Udtalevariation og -forandring i københavnsk: En etnografisk undersøgelse af sprogbrug, sociale kategorier og social praksis blandt unge på en københavnsk folkeskole. 2007
Rikke Steenholt Olesen Fra biarghrúnar til Ave sanctissima Maria. Studier i danske runeindskrifter fra middelalderen2,5 MB.
Rettet og revideret version.
2007
Rasmus Øhlensschlæger Madsen Vidner og dommere. Ny dansk kritisk essayistik om krig og terrorisme. 2007
Søren Beck Nielsen Udskrevet, men ikke afskrevet. En konversationsanalytisk undersøgelse af magtarbejde indlejret i social handling under geriatriske udskrivningssamtaler. 2007
Svend Skriver Europæere i 1800-tallets danske litteratur. Om Jens Baggesen, P.L Møller og Georg Brandes 2007
Knud Holt Nielsen Giv mig de rene og ranke… Danmarks kommunistiske ungdom 1960 - 1990 2007
Anders R. Jørgensen Contributions to the History of the Breton Language. Studies in etymology, Versification and Historical Phonology. 2007
Christina Fogtmann Samtaler med politiet. Interaktionsanalytiske studier af sprogtestning I danske Naturalisationssamtaler. Læs Pressemeddelelsen. 2007
Birgit Eggert Danske stednavne på -holt1,1 MB
Bilag til afhandlingen 351 kB
2006
Jan Heegård Petersen Local case-marking in Kalasha 2006
Gitte Engelund ”Time for hearing” – recognising proces for the individual. A grounded theory 2006
Anne Mette Hansen Den danske bønnebogstradition i materialfilologisk belysning. 2005
Pia Quist Stilistiske Praksisser i Storbyens Heterogene Skole. En etnografisk og sociolingvistisk undersøgelse af sproglig variation. 2005
Torben Juel Jensen Irrealitetsmarkører i dansk talesprog2,4 MB 2005
Mads Poulsen Sentence processing and grammaticality in functional linguistics: extraction in Danish as an example 2005
RolfStavnem Hør Kvasirs blod!: Kenning og metafor i den norsk-islandske skjaldedigtning.
English summary
2003