Marta Kirilova

Marta Kirilova

Tenure track adjunkt

Aktuel forskning

I 2019 påbegynder jeg et projekt om tolkning i den offentlige sektor  i Danmark, finansieret af Det Frie Forskningsråd. Sammen med mine kolleger Martha Sif Karrebæk (PI) og Paulina Bala ser jeg på en række kontekster hvor borgere, tolkebrugere og tolke kommunikerer og forsøger at skabe forståelse sammen. 

I min tidligere forsning i flersprogede jobinterview har jeg set nærmere på dansk som resurse og udfordring når voksne indvandrere møder danske institutioner (fx arbejdspaldser, jobcentre, kommuner). 

Primære forskningsområder

sprog- og kulturmøder på arbejdspladsen (Kirilova 2014, 2017, Bram & Kirilova 2018)
gatekeeping og diversitet (Kirilova & Angouri 2018)
jobsamtaler med indvandrere i Danmark (Kirilova 2013, 2014, 2017)
møder mellem borgere, institutionsrepræsentanter og tolke
dansk som fremmed- og andetsprog (Kirilova, Ritzau & Jørgensen 2009)

Interesseområder

institutionel kommunikation og gatekeeping
sprog- og kulturmøder på arbejdspladsen
møder med tolk
sproglige og kulturelle aspekter ved jobsamtaler
sociolingvistik 
sprogholdninger og sprogideologier
sprogpolitik

Undervisnings- og vejledningsområder

dansk som andetsprog, kultur, sprog og identiteter, sociolingvistik, interaktionsanalyse og interaktionelle metoder, andetsprogstilegnelse, andetsprogspædagogik

ID: 918864