Publikationer

Resultaterne af instituttets forskning formidles dels i egne skriftserier, dels i en række danske, nordiske og internationale tidsskrifter m.v. En del af disse serier benytter sig i stigende grad af e-publicering.

Se de enkelte ansattes publikationer via oversigten over ansatte

Instituttets egne skriftserier og engagement i redaktion af tidsskrifter og studentertidsskrifter dækker i sig selv et bredt felt inden for forskningsområderne. Der knytter sig særlige forpligtelser til udgivelsen af de store leksikografiske projekter Danmarks Stednavne, Ømålsordbogen og Ordbog over det norrøne prosasprog.

Ph.d.-afhandlinger fra instituttet kan ses her, og mange af dem kan downloades i pdf-format.