Tidsskriftsredaktion

NorS forskere er engagerede i redaktionelt arbejde i en række tidsskrifter indenfor instituttets fagområder:

Annals of Dyslexia ved International Dyslexia Association

Carsten Elbro (NorS) er videnskabelig rådgiver for organisationen bag det peer reviewed tidsskrift, som publicerer studier af dysleksi og relaterede sprogforstyrrelser.

CIRCD publications

CIRCD publications udgiver peer reviewed working papers og reports om social interaktion og kommunikation/kommunikationsdesign i institutionelle settings. Målgruppen er forskere og studerende indenfor akademia. Redaktionen består af forskerne på Centre for Interaction Research and Communication Design ved NorS.

Danske Studier

Tidsskriftet har siden 1904 udgivet artikler om folkeminder, dansk sprog og dansk litteratur. NorS er repræsenteret i tidsskriftets redaktion ved Henrik Blicher.

Grundtvig-Studier

Årbogen Grundtvig-Studier bringer artikler og orienterer om aktuelle Grundtvig-udgivelser. Den udgives af Grundtvig-Selskabet i samarbejde med Grundtvig Centeret. NorS er repræsenteret i årbogens redaktion ved Sune Auken.

Københavnerstudier i tosprogethed

Københavnerstudier i tosprogethed er en forskningsserie, der har eksisteret siden 1985 og beskæftiger sig bl.a. med to- og flersprogethed, sproglige og kulturelle mindretal, to- og flersproget undervisning og dansk som fremmed- og andetsprog. 

Mål og Mæle

Mål og Mæle publicerer artikler om sprog, sprogbrug og sprogligt nyt. NorS er repræsenteret i tidsskriftets redaktion ved lektor Thomas Olander og ph.d.-studerende Simon Poulsen. De to andre medlemmer af redaktionen er lektor emeritus Ken Farø (Engerom) og postdoc Ditte Boeg Thomsen (ToRS). Bladet har et videnskabeligt panel der udgøres af Kasper Boye (NorS), Carsten Elbro (NorS), Holger Juul (NorS), Jørn Lund (professor emeritus) og Eva Theilgaard Brink (Københavns Professionshøjskole).

Nordand - Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

NorS er repræsenteret ved redaktør Martha Sif Karrebæk og redaktionsrådsmedlem Juni Søderberg Arnfast. Læs tidsskriftet her.

NyS Nydanske Sprogstudier

NyS publicerer peer reviewede artikler om sprog og sprogvidenskab - både om nyeste undersøgelser af dansk sprog, udviklingen af sprogteorier, klassisk sprogvidenskab som grammatik og pragmatik og om sproget set gennem optikker som pædagogik, sociologi, filosofi og psykologi. NyS er således et forum for de etablerede forskere. Samtidig er tidsskriftet i høj grad et forum for kommende forskere da vi også formidler interessante arbejder udført af studerende på de højere læreanstalter. NorS er repræsenteret i redaktionen ved Tanya Karoli Christensen, Torben Juel Jensen og Jan Heegård Petersen.

Scientific Studies of Reading

Tidsskriftet publicerer empiriske undersøgelser af læsning og relaterede områder som ordgenkendelse, forståelse, skrivning, intervention, ortografisammenligning m.m. anmeldelser af udgivelser. Publicerede bidrag gennemgår peer review. Redaktionspanelet består af internationale forskere og NorS er repræsenteret ved Carsten Elbro.   

Social Interaction. Video-based Studies of Human Sociality

Tidsskriftet publicerer artikler om aktiviteter og betydningsdannelse i social interaktion. Fokus er særlig på arbejdsplads settings og data som opstår naturligt og er video optaget. NorS er repræsenteret i tidsskriftets redaktion ved Mie Femø Nielsen og Brian Lystgaard Due (begge fra CIRCD). Reaktionen rådgives af et internationalt redaktionspanel.

Studier i Nordisk

Studier i Nordisk er Selskab for Nordisk Filologis årsberetning. Her udgives artikler skrevet på baggrund af foredrag holdt ved møderne. Studier i Nordisk udkommer ca. hvert andet år, og i redaktionen sidder bl.a. Anne Mette Hansen og Rikke Steenholt Olesen.