Studentertidsskrifter

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab er hjemsted for flere tidsskrifter, hvortil studerende og eventuelt forskere bidrager med redaktionelt arbejde og som publicerer bidrag fra studerende:

Sprogvidenskab

CIRCD publications

CIRCD publications udgiver peer reviewed working papers og reports om social interaktion og kommunikation/kommunikationsdesign i institutionelle settings. Bidragene er skrevet af forskere og studerende, som også er udgivelsernes målgruppe. Redaktionen består af forskerne på Centre for Interaction Research and Communication Design ved NorS.

Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift

Tidsskriftet redigeres af sprogvidenskabelige ph.d.-stipendiater og forskere fra NorS og fra Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.  
Journal of Language Works publicerer fagfællebedømte artikler skrevet af studerende på danske universiteter til og med specialeniveau. Artikler optages inden for hele det sprogvidenskabelige område, ikke bare lingvistikken, men også den brede vifte af sprogfag. Målsætningen er at være et godt debut-tidsskrift for forskerspirer, som ønsker at formidle deres arbejde til andre studerende og til sprogforskere på alle niveauer.

Logos - audiologopædisk tidsskrift

Logos er medlemsblad for Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder. Audiologopædistuderende på NorS er involveret i udgivelsen.

NyS Nydanske Sprogstudier

NyS publicerer peer reviewede artikler om sprog og sprogvidenskab - både om nyeste undersøgelser af dansk sprog, udviklingen af sprogteorier, klassisk sprogvidenskab som grammatik og pragmatik og om sproget set gennem optikker som pædagogik, sociologi, filosofi og psykologi. NyS er således et forum for de etablerede forskere. Samtidig er tidsskriftet i høj grad et forum for kommende forskere da vi også formidler interessante arbejder udført af studerende på de højere læreanstalter. NorS er repræsenteret i redaktionen ved Tanya Karoli Christensen, Torben Juel Jensen og Jan Heegård Petersen.

Spindet

SPINDET står for sprogpsykologisk information og debat. Bladet er skrevet skrevet af og for studerende, som alle interesserer sig for hvordan vi forstår hinanden, og hvorfor vi sommetider ikke gør. Redaktionen består af studerende på Sprogpsykologi, men studerende fra alle typer af uddannelser kan bidrage med materiale.

Litteratur

Lapidar

Lapidar udspringer af et Creative Writing-kursus i 2016 på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og udgiver noveller og prosa af etablerede og debuterende forfattere. Redaktionen består af stud.mag. i dansk Ida Louise Nielsen (chefredaktør), stud.mag. i Film- og Medievidenskab Esther Elmholt (chefredaktør), adjunkt på NorS Mads Bunch, forfatter og tidligere ekstern lektor på NorS Kristian Himmelstrup, forfatter Niels Henning Falk Jensby, stud.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling Lea Tolstrup og stud.mag. i Pædagogik Sarah O'Neill. Tidsskriftets ambition er at være et sted for morgendagens nye, stærke stemmer. Andre litterære tidsskrifter udgiver primært kortprosa og lyrik og spirende forfattere som oftere skriver noveller, har derfor manglet et forum at publicere i.

Reception - Tidsskrift for nordisk litteratur 

Tidsskriftet har eksisteret siden 1991 og redigeres af studerende ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det er Receptions ambition at bidrage til en bedre udveksling af god litteratur de nordiske lande imellem ved at sætte fokus på udgivelser ikke bare inden for Danmarks landegrænser, men fra hele Norden. I hvert nummer belyses et bredere felt af nordisk litteratur gennem faglige artikler, interviews, anmeldelser og skønlitterære bidrag skrevet af studerende, forskere og forfattere. Reception stilblivelse finansieres af Søren Gyldendal Fonden og Nordisk Kaffebar.