Webpublikationer

Som supplement til instituttets trykte publikationer benytter NorS sig af webpublikationer.

De omfatter ikke mindst ph.d.-afhandlinger fra instituttet, som ikke er udgivet på tryk. Og derudover er en mindre samling af festskrifter, jubilæumsskrifter, rapporter m.v. webpubliceret:

Endelig er to foldere i Afdeling for Navneforsknings serie Det drejer sig om tilgængelige i pdf-format: Efternavnets historie og Retskrivning af stednavne.