Bilag til Morkinskinna-studier

Elektroniske bilag til Filologiske studier i kongesagahåndskriftet Morkinskinna. Bibliotheca Arnamagnæana. Supplementum. Vol. 8. er frit tilgængelige for download.

Download bilag i pdf-format (518 kB)

Pdf-filen indeholder supplerende materiale som udgjorde en del af bilagsbindet til den oprindelige ph. d.-afhandling, men som blev skåret bort ved afhandlingens revidering, da de fleste læsere ikke vil savne det pågældende materiale, og da den trykte bog selv uden dette har et anseeligt omfang. I stedet stilles materialet til rådighed i elektronisk form.

Køb selve bogen via Museum Tusculanum Press.