19. januar 2021

Opuscula XVIII

I serien Bibliotheca Arnamagnæana Vol. 53

Opuscula XVIII er redigeret af Annette Lassen og indeholder en bred vifte af bidrag fra musikhistorie, stemmatologi, editionshistorie til videnskabshistorie. I nummeret bringes en studie af islandske Graduale-håndskrifter, den islandske kirkes salmebog, der – fra de ældste håndskrifter o. 1600 til de yngste o. 1730 – kortlægger disses mangfoldige ændringer i forhold til Niels Jesperssøns Graduale, En almindelig Sangbog (København 1573), som danner forlæg for de islandske håndskrifter. To artikler er bidrag til overleveringen af Snorres Edda. I det ene undersøges stemmaet til Háttatal og der argumenteres for, at overleveringen af dette kvad ikke stemmer overens med det generelt vedtagne stemma for Snorres Edda. Det andet bidrag fokuserer på Sveinn Jónssons papirblade i Codex Wormianus (AM 242 fol) og argumenterer for, at disse blade er et søsterhåndskrift til Codex Trajectinus (Traj 1374). Opuscula XVIII indeholder tre editionshistoriske bidrag. Det første af disse udfolder historien bag et af Den Arnamagnæanske Kommissions store udgivelsesprojekter, den Arnamagnæanske Edda, der udkom i tre bind fra 1787-1828 og varetoges af meget forskellige filologer. Det andet bidrag indeholder en komparativ studie af de tre videnskabelige udgaver af Gunnlaugs saga ormstungu, mens det tredje bidrag undersøger de danske udgaver af Hrólfs saga kraka. Bindet indeholder herudover en videnskabshistorisk artikel om Konungs skuggsjá, der diskuterer den norske forfatters tankeverden ud fra samtidens lærdom. Endelig indeholder Opuscula XVIII to småstykker, hvoraf det ene identificerer teksten i et fragment fundet i AM 444 12mo som Valdemars Sjællandske Lov, mens det andet undersøger ejerskabet af den nedertyske bønnebog AM 417 12mo.

Tidsskriftet Opuscula udgiver bidrag primært inden for nordisk middelalder og ældre nyere tid: mindre tekstudgaver og artikler, der spænder over et bredt felt af emner fra håndskriftstudier, tekstfilologi, transmissionsstudier, kodikologi og palæografi, editions- og forskningshistorie, teksthistorie og sproghistorie. Hvert nummer indeholder et register over navne og håndskrifter. Alle bidrag er fagfællebedømt.