Danmarks Stednavne

Oversigt over DS-bindEt bind af serien Danmarks Stednavne dækker typisk et amt eller et herred (som inddelingen så ud indtil 1970), og det centrale stof er bebyggelsesnavne – som er medtaget i alle bind. Naturnavne er medtaget i bindene der dækker Samsø (bd. 1), Sønderjylland (bd. 3-7), Bornholm (bd. 10), Svendborg Amt (bd. 15), Randers Amt (bd. 18) og Københavnsområdet (bd. 19, 20, 22 og 25). 

Efterhånden er ca. 2/3 af landet dækket af udgivelsen. Hvilke bind der dækker hvilke områder, kan ses på kortet ovenfor. En liste over de udgivne bind kan ses nedenfor.

De enkelte stednavneartikler bringer et udvalg af de tidligste kendte kildeformer, suppleret med senere optegnelser af fx navnenes udtale, og giver en tolkning af navnenes betydning. De senere bind rummer typisk mere begrundelse og diskussion af tolkningerne end de tidlige.

Udgivelsen startede i 1922, og seriens bind 1-15 er udgivet af Stednavneudvalget, bind 16-24 af Institut for Navneforskning, bind 25-26 af Afdeling for Navneforskning og fra bind 27 af Arkiv for Navneforskning.

 • Bind 1 Samsøs Stednavne. 1922.
 • Bind 2 Frederiksborg Amts Stednavne. 1929.
 • Bind 3-7 Sønderjyske Stednavne I-V. 1933-44.
 • Bind 8 Vejle Amts Stednavne. 1944.
 • Bind 9 Viborg Amts Stednavne. 1948.
 • Bind 10 Bornholms Stednavne. 1951.
 • Bind 11 Maribo Amts Stednavne. Ved Anders Bjerrum og Christian Lisse. 1954. 
 • Bind 12 Stednavne i Århus og Skanderborg Amter. Ved Anders Bjerrum og Christian Lisse. 1964.
 • Bind 13 Svendborg Amts Bebyggelsesnavne. Ved John Kousgård Sørensen. 1958. 
 • Bind 14 Odense Amts Bebyggelsesnavne. Ved John Kousgård Sørensen. 1969.
 • Bind 15 Svendborg Amts Naturnavne I. Sunds Herred. Ved Birte Hjorth Pedersen og Inge Wohlert. 1970. 
 • Bind 16 Stednavne i Præstø Amt. Ved Lis Weise. 1975.
 • Bind 17,1 Stednavne i Ringkøbing Amt. 1. halvbind. Ved Gordon Albøge. 1976. 
 • Bind 17,2-1 Stednavne i Ringkøbing Amt. 2. halvbind, 1. hæfte. Ved Gordon Albøge. 1981.
 • Bind 17,2-2 Stednavne i Ringkøbing Amt. 2. halvbind, 2. hæfte. Ved Gordon Albøge. 1984.
 • Bind 18,1 Randers Amts Stednavne. Galten Herred. Ved Kristian Hald. 1976. 
 • Bind 18,2 Randers Amts Stednavne 2. Rougsø Herred. Ved Kristian Hald. 1980.
 • Bind 19 Stednavne i Københavns Amt. Smørum Herred. Sydlige del. Ved Bent Jørgensen. 1988.
 • Bind 20 Stednavne i Københavns Amt. Smørum Herred. Nordlige del. Ved Bent Jørgensen. 1990.
 • Bind 21 Stednavne i Hanherred. Ved Gordon Albøge. 1991.
 • Bind 22 Stednavne i København og Københavns Amt. Sokkelund Herred. Amager og Saltholm. Ved Bent Jørgensen. 1995.
 • Bind 23 Stednavne i Vestsjællands Amt. Sorø, Ringsted, Alsted Herred, Ringsted Herred. Ved Bent Jørgensen. 1997.
 • Bind 24 Stednavne i Vestsjællands Amt. Slagelse, Korsør, Skælskør, Slagelse Herred, Vester Flakkebjerg Herred, Øster Flakkebjerg Herred (med dele i Storstrøms Amt). Ved Bent Jørgensen. 2001.
 • Bind 25 Stednavne i København og Københavns Amt. Sokkelund Herred. Sjællandsdelen. Ved Bent Jørgensen. 2006.
 • Bind 26 Stednavne i Roskilde Amt. Roskilde, Køge, Sømme Herred, Voldborg Herred, Tune Herred, Ramsø Herred. Ved Bent Jørgensen 2013.
 • Bind 27 Læsøs Stednavne. Ved Birgit Eggert. 2022.