Navnestudier

I Afdeling for Navneforsknings serie Navnestudier publiceres tværgående onomastisk forskning, herunder undersøgelser af dansk navnemateriale fra vikingekolonierne på De Britiske Øer og i Normandiet.

 • Nr. 1 John Kousgård Sørensen: Danske bebyggelsesnavne på -sted. 1958.
 • Nr. 2 Ti Afhandlinger. Udgivet i anledning af Stednavneudvalgets 50 års jubilæum. 1960.
 • Nr. 3 Marknavnestudier. 1964.
 • Nr. 4 Eva Villarsen Meldgaard: Sydvestjysk navneskik gennem 300 år. 1965.
 • Nr. 5 Ib Lumholt: Ordforrådet i Sokkelund herreds marknavne. 1967.
 • Nr. 6 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 1. 1968.
 • Nr. 7 Gillian Fellows-Jensen: Scandinavian Personal Names in Lincolnshire and Yorkshire. 1968.
 • Nr. 8 Lis Weise: Efterstillet adjektiv i danske stednavne. 1969.
 • Nr. 9 Bent Jørgensen: Dansk Gadenavneskik. 1970.
 • Nr. 10 Bent Søndergaard: Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv). 1972.
 • Nr. 11 Gillian Fellows-Jensen: Scandinavian Settlement Names in Yorkshire. 1972.
 • Nr. 12 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 2. 1973.
 • Nr. 13 Festskrift til Kristian Hald. 1974.
 • Nr. 14 Bent Jørgensen: Reciprokering. Studier i indbyrdes afhængighed mellem ældre danske bebyggelsesnavne. 1977.
 • Nr. 15 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 3. 1978.
 • Nr. 16 Gillian Fellows-Jensen: Scandinavian Settlement Names in the East Midlands. 1978.
 • Nr. 17 Vibeke Wegener og Marianne Kjær: To studier i danske fornavne. 1978.
 • Nr. 18 Bent Jørgensen: Stednavne og samfærdselshistorie. 1979.
 • Nr. 19 Bente Holmberg: Stednavne som kulturhistorisk kilde. En samfærdselshistorisk undersøgelse. 1980.
 • Nr. 20 Bent Jørgensen: Stednavne og administrationshistorie. 1980.
 • Nr. 21 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 4. 1981.
 • Nr. 22 Lis Weise: Danske indbyggernavne på -inge. 1983.
 • Nr. 23 John Kousgård Sørensen: Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder. 1984.
 • Nr. 24 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 5. 1984.
 • Nr. 25 Gillian Fellows-Jensen: Scandinavian Settlement Names in the North-West. 1985.
 • Nr. 26 Stednavne i brug. Udgivet i anledning af Stednavneudvalgets 75 års jubilæum. Red. Bent Jørgensen. 1985.
 • Nr. 27 Mange bække små. Til John Kousgård Sørensen på tresårsdagen den 6.12.1985. Red. Vibeke Dalberg og Gillian Fellows-Jensen. 1986.
 • Nr. 28 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 6. 1987.
 • Nr. 29 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 7. 1989.
 • Nr. 30 Birte Hjorth Pedersen og Lis Weise: Fornavnebogen. 1989.
 • Nr. 31 Birte Hjorth Pedersen og Lis Weise: Danske fornavne. 1990.
 • Nr. 32 Eva Villarsen Meldgaard: Studier i københavnske fornavne 1650-1950. 1990.
 • Nr. 33 Vibeke Dalberg: Stednavneændringer og funktionalitet. 1991.
 • Nr. 34 Friederike W. Housted: Stednavne af slavisk oprindelse på Lolland-Falster og Møn. 1994.
 • Nr. 35 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 8. 1996.
 • Nr. 36 John Kousgård Sørensen: Patronymer i Danmark 2. Nyere tid og nutid. 1997.
 • Nr. 37 Ulf Timmermann: Der nordfriesische rufnamenschatz. Teil 1. Die germanischen Namen dänisch-nordischer Herkunft. 1997.
 • Nr. 38 Peder Gammeltoft: The place-name element bólstaðr in the North Atlantic area. 2001.
 • Nr. 39 Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen. July 5th 2006. Peder Gammeltoft & Bent Jørgensen (eds.). 2006.
 • Nr. 40 Name and Place. Ten essays on the dynamics of place-names (webpublikation). Edited and translated by Gillian Fellows-Jensen, Peder Gammeltoft, Bent Jørgensen and Berit Sandnes on the occasion of Vibeke Dalberg’s 70th birthday, August 22nd 2008.
 • Nr. 41 Sofie Laurine Albris: At bo, at benævne. Arkæologi og stednavne i jernalderens og vikingetidens landskab. Eksempler fra Sydvestsjælland. 2014.
 • Nr. 42 På sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. Red. Rikke Steenholt Olesen, Peder Gammeltoft & Birgit Eggert. 2014.
 • Nr. 43 Line Sandst: Tivoli, Trængsel og Troelstrup – stednavne som stilistiske figurer. 2014.
 • Nr. 44 Peder Dam: Bebyggelser og stednavnetyper. 2015.
 • Nr. 45 Bent Jørgensen: DSÅ Plus. Supplement til Danske sø- og ånavne. 2022.
 • Nr. 46 Danmarks Stednavne 100 år. Jubilæumsskrift i anledning af hundredeåret for udgivelsen af bind 1: Samsøs Stednavne. Red. Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen under medvirken af Birgit Eggert. 2022.