Navnestudier 46

Danmarks Stednavne 100 år. Jubilæumsskrift i anledning af hundredåret for udgivelsen af bind 1: Samsøs Stednavne.

I 1922 udkom første bind af værket Danmarks Stednavne med bindtitlen Samsøs Stednavne”. I dag, ethundrede år senere, består værket af 27 bind fordelt på 30 bøger. Hvert bind behandler stednavne i et geografisk afgrænset område af Danmark, typisk i form af et amt eller et herred, og med de 27 bind er godt to tredjedele af det nuværende Danmark blevet toponomastisk behandlet. Opgaven er således langt fra fuldbragt endnu. Alligevel vil vi på Arkiv for Navneforskning tillade os en pause i det fortsættende redaktionsarbejde for at fejre det nu hundredår gamle bogværk med nærværende jubilæ­ums­skrift. Danmarks Stednavne 100 år er en antologi bestående af tolv artikler, der alle er skrevet af forskere, som på den ene eller anden måde har arbejdet nært med Danmarks Stednavne. Afslutningsvis følger en bibliografi for Danmarks Stednavne, hvor de enkelte bind er oplistet i oversigts­form, hvortil der gives en litteraturoversigt over anmeldelser og andre redaktionelle oversigtsartikler om vort jubilerende bogværk.

Redigeret af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen under medvirken af Birgit Eggert.

Udgivet som e-publikation af Arkiv for Navneforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet.
© Forfatterne og Arkiv for Navneforskning 2022

ISSN 0470-5165
ISBN 978-87-635-4707-9
I kommission hos Museum Tusculanums Forlag A/S 2022

  

Download hele bogen 

(pdf-format)

Download forord og enkelte artikler

(pdf-format)