20. marts 2014

Festskrift til Bent Jørgensen: På sporet

På sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. Redigeret af Rikke Steenholt Olesen, Peder Gammeltoft & Birgit Eggert.
Museum Tusculanums Forlag 2014, 254 sider. Navnestudier vol. 42

Køb bogen via Museum Tusculanums Forlag

Professor, dr.phil. Bent Jørgensen har gennem årtier præget dansk navneforskning, og med dette festskrift hædres han af sine kolleger både som forsker og som ven.

Artiklerne i festskriftet afspejler spændvidden inden for navneforskningen og Bent Jørgensens mange interesser: stednavne, personnavne, sproghistorie, retskrivning, leksikografi, storbyen København samt sporvogne og donaldisme. Bogen indeholder også en samlet oversigt over Bent Jørgensens publikationer.