Danske sø- og ånavne

Vanløb i Danmark

Vandløb i Danmark som opgjort på Naturstyrelsens MiljøGIS. Klik på billedet for at se en større version.

Udgivelsen rummer navne på alle vanddrag i det nuværende Danmark – plus vanddragsnavne af dansk oprindelse i Skåne, Sydslesvig, England og Normandiet. I alt er ca. 7350 sønavne og ca. 8825 ånavne behandlet.

En del navne som først er overleveret efter middelalderen, er dog ikke taget med. Det gælder primært navne som er sammensat af et kendt bebyggelsesnavn + Sø, Å, Dam, Bæk o.lign. Navne som Lyngby Sø, Tulstrup Dam, Karup Å m.v. optræder altså ikke. Her må henvises til udgivelsen af bebyggelsesnavne i Danmarks Stednavne.

Artiklerne i Danske sø- og ånavne er ordnet alfabetisk fra bind 1 til 7. Bind 8 rummer registre, tilføjelser og analyser. En artikel er typisk bygget op med angivelse af:

  1. hvor navnet forekommer
  2. hvad de tidligste kendte kildeformer er
  3. bud på en tolkning af navnet

De 8 bind af Danske sø- og ånavne er udgivet fra 1968 til 1996 af professor John Kousgård Sørensen fra det daværende Institut for Navneforskning.