Danske Talesprog

Danske Talesprog udgives af Center for Dialekt­forskning og forhandles i kommission af Museum Tusculanums Forlag.

Artiklerne falder inden for centerets forskningsområde: talesprog, og indeholder fx sproglige analyser af de traditionelle dialekter, socio­ling­vistiske studier af interaktion i samtaler, af socialt betinget variation eller af sprogholdninger. Tidsskriftet beskæftiger sig først og fremmest med danske talesprog, herunder dansk i samspil med andre sprog, men bringer også artikler der behandler andre talesprog hvis dansk inddrages, eller hvis den behandlede problemstilling har relevans for forståelsen af det danske sprogsamfund.

Danske talesprog er en fortsættelse af Danske Folkemål 1-41 (1927-1999).

Årgangene 1-20 indeholder foruden sproglige artikler også artikler med etnologisk indhold, herunder spørgelister udsendt til brug for Ømålsordbogen.

Indholdsfortegnelser med resuméer over Danske Talesprog

Registre til Danske Folkemål nr. 1-20 (1927-1975) findes i nr. 21 (1977)
Registre til Danske Folkemål nr. 21-40 (1976-1998) findes i nr. 40 (1998)

Download skrivevejledning for Danske Talesprog