Sydslesvigs Stednavne

Udgivelsen af Sydslesvigs Stednavne startede i 1948 med Bind 7(!), men strandede beklageligvis med de bærende kræfters bortgang, og det foreløbigt sidste bind af det ufærdige værk udkom i 1993.

Sydslesvigs Stednavne dækning Kun den nordligste del af Sydslesvig er således udgivet. Det inkluderer det meste af de tidligere Sydtønder og Flensborg Amter samt mindre dele af de tidligere Husum og Slesvig Amter. En omtrentlig oversigt kan ses på kortet til venstre (klik på kortet for at se en større version). Numrene angiver bindets nummer. 

  • Bind 2.1 Das Friesische Festland. Wiedingharde. 1979.
  • Bind 4.1 Kær herred. 1979.
  • Bind 4.2 Vis herred. 1984.
  • Bind 4.3 Ugle herred samt Joldelund og Fjolde sogne. (Dele af Ugle herred og dele af Nørre Gøs herred). 1986.
  • Bind 7.1 Nordangel og Flensborg. Husby herred. 1948.
  • Bind 7.2 Nordangel og Flensborg. (Nyherred og dele af Ugle herred). 1966-79.
  • Indledning og registre til bind 2, 4 og 7. 1993.

Den oprindelige plan for værket opererede med denne inddeling i bind: I. De frisiske Øer, II. Det frisiske Fastland, III. Ejdersted, IV. Den nordlige Del af Midtlandet, V. Den sydlige Del af Midtlandet med Slesvig, VI. Landet mellem Dannevirke og Ejder, VII. Nordangel med Flensborg, VIII. Sydangel, IX. Svans og Dänischwold, X. Efterled, XI. Almindelig Indledning, Kildefortegnelse, Lydbeskrivelse m.m., XII. Registre.