Bibliotheca Arnamagnæana

Udgivet af Den Arnamagnæanske Kommission. (Se også underserien Opuscula).

Bøgerne kan bestilles gennem Museum Tusculanums Forlag.

 • Vol. I. Jón Helgason og Anne Holtsmark: Háttalykill enn forni, 1941. Udgået.
 • Vol. II. Anders Bæksted: Islands runeindskrifter, 1942. Udgået.
 • Vol. III. Two Treatises on Iceland from the 17th Century, ed. Jakob Benediktsson, 1943. Udgået.
 • Vol. IV. Skúli Magnússon, Beskrivelse af Gullbringu og Kjósar sýslur (1785), udg. af Jón Helgason, 1944.
 • Vol. V. Skúli Magnússon, Forsøg til en kort Beskrivelse af Island (1786), udg. af Jón Helgason, 1944. Udgået.
 • Vol. VI. Chr. Westergård-Nielsen: Låneordene i det 16. århundredes trykte islandske litteratur, 1946. Udgået.
 • Vol. VII. Ole Worm's Correspondence with Icelanders, ed. Jakob Benediktsson, 1948.
 • Vol. VIII. Siegfried Beyschlag: Konungasögur. Untersuchungen zur Königssaga bis Snorri. Die älteren Übersichtswerke samt Ynglingasaga, 1950.
 • Vols. IX-XII. Arngrimi Jonae opera latine conscripta, edidit Jakob Benediktsson, I, 1950, DKK 300; II, 1951, DKK 230; III, 1952, DKK 230; IV, 1957.
 • Vol. XIII. Ludvig Holm-Olsen: Håndskriftene av Konungs skuggsjá, 1952.
 • Vol. XIV. Dietrich Hofmann: Nordisch-englische Lehnbeziehungen der Wikingerzeit, 1955.
 • Vol. XV. Gissur Einarssons islandske oversættelse af Ecclesiasticus og Prouerbia Salomonis, udg. af Chr. Westergård-Nielsen, 1955.
 • Vol. XVI. Chr. Westergård-Nielsen: To bibelske visdomsbøger og deres islandske overlevering, 1957.
 • Vol. XVII. Oskar Bandle: Die Sprache der Guðbrandsbiblía, 1956.
 • Vol. XVIII. Hallvard Magerøy: Studiar i Bandamanna saga, 1957.
 • Vol. XIX. E. F. Halvorsen: The Norse Version of the Chanson de Roland, 1959.
 • Vol. XX. Opuscula. Vol. I, 1960.
 • Vol. XXI-XXII. Erik Eggen: The Sequences of the Archbishopric of Nidarós, I. Text, II. Facsimiles, 1968.
 • Vol. XXIII. Sture Hast: Pappershandskrifterna till Harðar saga, 1960.
 • Vol. XXIV. D. Slay: The manuscripts of Hrólfs saga Kraka, 1960.
 • Vol. XXV. Opuscula. Vol. II,1, 1961, DKK 60; Vol. II,2, 1977.
 • Vol. XXVI. Svend Ellehøj: Studier over den ældste norrøne historieskrivning.
 • Vol. XXVII. Inger M. Boberg: Motif-Index of Early Icelandic Literature, 1966. Udgået.
 • Vol. XXVIII. Oskar Bandle: Studien zur westnordischen Sprachgeographie. Haustierterminologie im Norwegischen, Isländischen und Färöischen. A. Textband, 1967. B. = Suppl. Vol. IV.
 • Vol. XXIX. Opuscula. Vol. III, 1967.
 • Vol. XXX. Opuscula. Vol. IV, 1970.
 • Vol. XXXI. Opuscula. Vol. V, 1975.
 • Vol. XXXII. Jonna Louis-Jensen: Kongesagastudier. Kompilationen Hulda-Hrokkinskinna, 1977.
 • Vol. XXXIII. Opuscula. Vol. VI, 1979.
 • Vol. XXXIV. Opuscula. Vol. VII, 1979.
 • Vols. XXXV-XXXVI. Lilli Gjerløw: Liturgica Islandica, I. Text; II. Facsimiles, 1980.
 • Vol. XXXVII. Marianne E. Kalinke: King Arthur, North-by-Northwest. The matière de Bretagne in Old Norse-Icelandic Romances, 1981.
 • Vol. XXXVIII. Opuscula. Vol. VIII, 1985.
 • Vol. XXXIX. Opuscula. Vol. IX, 1991.
 • Vol. XL. Opuscula. Vol. X, 1996.
 • Vol. XLI. Bjarne Fidjestøl: The Dating of Eddic poetry. A Historical Survey and Methodological Investigation. Edited by Odd Einar Haugen, 1999.
 • Vol. XLII. Opuscula. Vol. XI, 2003.
 • Vol. XLIII. Veturliði Óskarsson: Middelnedertyske låneord i islandsk diplomsprog frem til år 1500, 2003.
 • Vol. XLIV. Opuscula Vol. XII, 2005.
 • Vol. XLV. Jon Gunnar Jørgensen: The Lost Vellum Kringla, 2007.
 • Vol. XLVI. Merete Geert Andersen: Katalog over AM Accessoria 7. 2008
 • Vol. XLVII. Opuscula Vol. XIII. 2011
 • Vol. XLVIII. Opuscula Vol. XIV. 2016
 • Vol. XLIX. Opuscula Vol. XV. 2017
 • Vol. L. Opuscula. Vol. XVI, 2018
 • Vol. LI. Nyt og gammelt fra Peter Springborg. En artikelsamling udgivet i anledning af 80-årsdagen, 2018.
 • Vol. LII. Opuscula. Vol. XVII, 2019.
 • Vol. LIII. Opuscula. Vol. XVIII, 2020.
 • Vol. LIV. Opuscula. Vol. XIX, 2021.

SUPPLEMENTUM

 • Vols. I-II. Erik Moltke: Jon Skonvig og de andre runetegnere, I. Billeder og kildetext, 1956, DKK 225; II. Skildring og kommentar, 1958.
 • Vol. III. Róbert Abraham Ottósson: Sancti Thorlaci officia rhythmica et proprium missæ in AM 241a folio, 1959.
 • Vol. IV. Oskar Bandle: Studien zur westnordischen Sprachgeographie. Haustierterminologie im Norwegischen, Isländischen und Färöischen. B. Kartenband, 1967.
 • Vols. V-VI. Ellen Marie Magerøy: Planteornamentikken i islandsk treskurd. En stilhistorisk studie, I. Tekst; II. Plansjer, 1967.
 • Vol. VII. Ellen Marie Magerøy: Islandsk hornskurd. Drikkehorn fra før «brennevinstiden», 2000.
 • Vol. VIII. Alex Speed Kjeldsen: Filologiske studier i kongesagahåndskriftet Morkinskinna, 2013.