11. maj 2016

Opuscula Vol. XIV er udkommet

Britta Olrik Frederiksen et al. (red.): Opuscula Vol. XIV. Bibliotheca Arnamagnæana a Jón Helgason Condita Vol. XLVIII. 2016. Museum Tusculanums Forlag. ISBN 978 87 635 4362 0. ISSN 0067 7841.

Køb Opuscula XIV via Museum Tusculanums Forlag

Opuscula XIV indeholder hele tre førsteudgaver af ældre islandske tekster. Den ene er Gnýs ævintýr, der går tilbage til et exemplum (dvs. en kort fortælling med morale) fra den middelengelske oversættelse af den fælleseuropæiske exemplumsamling Gesta Romanorum. Den anden, Lucian og Gedula, er en fortælling i to versioner, hvoraf den ene tilskrives digteren og præsten Jón Oddsson Hjaltalín (1749-1835). Den tredje førsteudgave gælder en kort genfortælling, som Árni Magnússon (1663-1730) har nedskrevet, af en tabt oldtidssaga om den danske sagnkonge Skjold. I en fjerde udgave præsenteres de to eneste hidtil uudgivne af i alt seks tekstvidner til den norrøne oversættelse af den latinske legende om Sankt Agata.

Artiklerne i Opuscula XIV rækker tematisk fra tekstfilologi over ikonografi, editionsmetode og antikvarisk historie til sproghistorie. Det store kongesagahåndskrift Flatøbogen er bl.a. genstand for en indgående analyse koncentreret om relationen mellem tekst og billeder, men med perspektivering til den sociale og historiske kontekst hvori håndskriftet blev til sidst i 1300-tallet. 

Bindet er redigeret af Redaktionskomiteen for De Arnamagnæanske Serier med lektor Britta Olrik Frederiksen som koordinator. Redaktionen udgøres derudover af Matthew James Driscoll, Gottskálk Jensson, Anne Mette Hansen, Silvia Hufnagel, Alex Speed Kjeldsen, Tereza Lansing og Annette Lassen.

Opuscula-rækken i Bibliotheca Arnamagnæana består af samlinger af mindre tekstudgaver og artikler udarbejdet i eller i tilknytning til Den Arnamagnæanske Samling på Københavns Universitet. Seriens sprog er de nordiske sprog eller engelsk, tysk eller fransk. Alle bidrag i Opuscula XIV har været underkastet anonym international fagfællebedømmelse og er forsynet med dansk eller engelsk resumé.