20. marts 2011

Opuscula Vol. XIII udkommet

Opuscula XIII er redigeret af lektor Britta Olrik Frederiksen og professor emeritus Jonna Louis-Jensen fra Den Arnamagnæanske Samling og indeholder udgaver af et par hidtil utrykte fragmenter af Egils saga Skallagrímssonar og af en norrøn repræsentant for genren mariamirakel, dvs. korte legender der omtaler mirakler udvirket af jomfru Maria.

Udgiveren viser at den norrøne tekst sandsynligvis er det ældste litterære vidnesbyrd om et motiv som var vidt udbredt i Europa i middelalderen og fx også kendes fra billedkunsten: Bernhard af Clairvaux der modtager nogle dråber mælk fra Marias bryst (Lactatio Bernardi).

Artiklerne spænder over et bredt felt af emner fra tekstfilologi over bog- og konserveringshistorie til sproghistorie. Til de længere hører et indlæg i diskussionen om hvem det store kongesagahåndskrift Flatøbogen var skrevet for, og en undersøgelse af en gruppe senmiddelalderlige håndskrifter af Jyske Lov. Disse håndskrifters udformning – materielt såvel som tekstligt – leder forfatteren til at formode at den gamle landskabslov fra 1241 her er iscenesat af en kreds af personer tæt på kongen som bindende, autoritativ lovkodeks.

Opuscula-rækken i Bibliotheca Arnamagnæana består af samlinger af mindre tekstudgaver og artikler udarbejdet i eller i tilknytning til Den Arnamagnæanske Samling på Københavns Universitet. Seriens sprog er de nordiske sprog eller engelsk, tysk eller fransk. Alle bidrag i bind XIII har været underkastet international fagfællebedømmelse og er forsynet med engelsk eller dansk resumé. 

Se nærmere på Museum Tusculanums website.