21. april 2021

Ordet i livet og ordet i kunsten - Bachtins sprogbrugsbegreber

I en ny bog af Nina Møller Andersen genfødes Michail Bachtin som ”metalingvistikkens fader, forud for sin tid og med sine visioner om det dialogiske en foregangsmand for pragmatikken og sprogbrugsteorien, herunder sproghandlingsteori”

Bachtin oversat til sprogbrugsanalyse

Ordet i livet og ordet i kunsten

Han tilhører litteratur- og kulturforskningens mest citerede tænkere i nyere tid. Men der har længe været forvirring om brugen af Michail Bachtins grundbegreber.Det rådes der bod på nu: ”Bachtin samarbejdede med andre forskere omkring sine teorier, og han udviklede og udvidede sit begrebsapparat gennem hele sit liv. Det kan derfor i både originaludgaver og oversættelse virke diffust. Et af formålene med denne bog er således også at klargøre Bachtins begreber, gøre dem entydige og anvendelige til sprogbrugsanalyser, og det på baggrund af læsning af alle hans værker på originalsproget.”

Intet ’jeg’ uden et ’du’

Bogen er forfattet af Nina Møller Andersen, sprogforsker, formand og medstifter af Bachtinselskabet i Danmark. Hun har til lejligheden oversat Bachtins trykte skrift om ”Kunst og ansvarlighed”. Om skriftets og bogens underforståede etik forklarer forfatteren: ”Jeg har gennem Bachtins værker siden min studietid på Slavisk Institut ved Københavns Universitet fået værktøjer til analyser af sprogbrug ud fra en holdning om at al sprogbrug (også den der ligger i litteraturen) kan og skal angribes ud fra en dialogisk synsvinkel, intet ’jeg’ uden et ’du’, og ud fra en holdning om at der ligger et personligt ansvar i denne dualisme.”

Bogen er udkommet på U Press.

Emner