Adam Hyllested

Adam Hyllested

Ekstern lektor

Jeg forsker i sprogslægtskab og sproghistorie, især inden for de indoeuropæiske og uralske sprogfamilier – ofte i emner, der berører dem begge på én gang. Sprogkontakt og vandringer i det forhistoriske Europa, herunder også uddøde substratsprog, udgjorde emnet for både min magisterkonferens og min ph.d.-afhandling.

Det absolutte tyngdepunkt er etymologi, da jeg interesserer mig både for ordenes sproglige udvikling og for den kulturhistorie, der knytter sig hertil. Typisk drejer det sig om betegnelser for dyr, planter, redskaber og folklore. Mine etymologiske arbejder omfatter ikke kun den fjerne forhistorie, men også historisk dokumenterede perioder; senest har jeg skrevet om oprindelsen til vandreordet silke og ord for ædelsten i Bibelen.

Et vigtigt overlappende domæne er rekonstruktion af forhistoriske kulturer og livsvilkår på grundlag af sproglige vidnesbyrd. Her skriver jeg for tiden på en artikel om den indoeuropæiske opfattelse af himmelhvælvet og en om gæstevenskab.

Inden for indoeuropæisk har jeg bedrevet forskning inden for samtlige af familiens grene, men jeg har bifag i balkanistik og er specialieret i albansk. Jeg arbejder på en ny etymologisk ordbog over albansk og på kortere sigt to bogkapitler om hhv. albanske familietermer og sprogets indplacering i det indoeuropæiske stamtræ. Desuden bl.a. en artikel om oldhøjtyske/langobardiske låneord fra perioden ca. 500-1000 e.Kr., som er et hidtil nærmest upåagtet undersøgelsesfelt.

Den specialisering, der adskiller mig mest fra mine fagkollegers, er fjernt sprogslægtskab, hvor jeg i to årtier har forsket i en (påstået) fælles oprindelse til indoeuropæisk, uralsk og den lille nordsøstsibiriske sprogfamilie jukagirisk. Det er et kontroversielt forskningsfelt, som på verdensplan stadig er i sin vorden, og hvor man ikke kan undgå også at berøre den sammenlignede sprogvidenskabs metodologi. Her beskæftiger jeg mig bl.a. for principper for rekonstruktion af betydning og for lydlige forandringsprocesser rundt om i verdens sprog.

Primære forskningsområder

 • indoeuropæiske og uralske sprogs indbyrdes relationer
 • Europas sproglige forhistorie, herunder kontakter, migrationer og substratteorier
 • rekonstruktion af forhistoriske samfund og kulturer på grundlag af sprog
 • etymologi, særligt dyre- og plantenavne i Europa samt vandreord i Eurasien
 • oprindelsen til europæisk folketro og dens aftryk i sproget
 • de indoeuropæiske sprogs historie, opsplitning og udvikling, især fonologi og orddannelse
 • albansk sproghistorie
 • de uralske (finsk-ugriske og samojediske) og jukagiriske sprogs historie og udvikling
 • fjernt sprogslægtskab i teori og praksis
 • rekonstruktionens metode
 • lydhistoriske forandringsprocessers typologi

Undervisnings- og vejledningsområder

Har undervist i følgende emner siden 2001:

BA-niveau:
sprog, kultur og samfund; forskningshistorie, metodologi og terminologi; gotisk; indoeuropæisk fonologi; latinsk sproghistorie; vedisk; sprogslægtskab og sprogklassifikation

MA-niveau:
fjernkomparation; indoeuropæisk fonologi; indoeuropæisk morfologi

Tilvalg:
Europas rødder

Interesseområder

Foruden de primære forskningsområder, der er nævnt ovenfor, beskæftiger jeg mig også fagligt med følgende emner:

 • verdens sprog - bl.a. klassifikation, typologi, sprogpolitik og sprogdød
 • balkanlingvistik
 • romanske sprog
 • altaiske sprog
 • penutiske sprog
 • sprog som kilde til natur- og kulturhistorien - og omvendt
 • videnskabsteori
 • formidling af sprogvidenskabelige emner til offentligheden

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Word Migration on the Silk Road: The Etymology of English silk and its Congeners

  Hyllested, Adam, jan. 2017, Silk: Trade and Exchange along the Silk Roads between Rome and China in Antiquity. Hildebrandt, B. & Gillis, C. (red.). Oxford: Oxbow Books, s. 27-33 (ANCIENT TEXTILE SERIES, Bind 29).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

 2. Udgivet

  Sprogfamilien

  Hyllested, Adam, 2016, Dansk Sproghistorie 1 : Dansk tager form. Hjorth, E., Galberg Jacobsen, H., Jørgensen, B., Jacobsen, B. & Fahl, L. K. (red.). Aarhus Universitetsforlag, s. 125-155

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  The Precursors of Celtic and Germanic

  Hyllested, Adam, 2010, Proceedings of the Twenty-first Annual UCLA Indo-European Conference, Los Angeles, October 30th and 31st, 2009. Jamison, S. W., Melchert, H. C. & Vine, B. (red.). Bremen: Hempen Verlag, s. 107-128 22 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportKonferencebidrag i proceedingsForskningfagfællebedømt

 4. Udgivet

  Proto-Indo-European Reconstruction and Albanian Phonotactics

  Hyllested, Adam, 2016, Proceedings of the 26th Annual UCLA Indo-European Conference. Jamison, S. W., Melchert, H. C. & Vine, B. (red.). Bremen: Hempen Verlag, s. 63-81

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportKonferencebidrag i proceedingsForskningfagfællebedømt

 5. Udgivet

  Armenian gočazm ’blue gemstone’ and the Iranian evil eye

  Hyllested, Adam, apr. 2017, Usque ad Radices: Indo-European Studies in Honour of Birgit Anette Olsen. Hansen, B. S. S., Hyllested, A., Jørgensen, A. R., Kroonen, G., Larsson, J. H., Nielsen Whitehead, B., Olander, T. & Søborg, T. M. (red.). København: Museum Tusculanum, s. 293-305 (Copenhagen Studies in Indo-European, Bind 8).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

ID: 3151733