Adam Hyllested

Adam Hyllested

Ekstern lektor

Aktuel forskning

Mit postdoc-projekt hedder Life phases, kinship and social structures in Ancient Europe: Evidence from Northeast European languages. Det udgør en del af det VELUX-finansierede projekt  Individual, kin and family in Prehistoric Europe: What words can tell, ledet af Birgit Anette Rasmussen (Olsen). Projektet søger at afdække, hvad sproget kan fortælle os om menneskelige relationer i det foristoriske Europa, også forhold, som ikke ellers er dokumenteret gennem arkæologiske, historiske eller skriftlige levn. Vi undersøger, hvad ordforrådet inden for de europæiske sproggrupper kan afsløre om tidligere tiders familie- og slægtskabsrelationer, hierarkier og andre sociale relationer, gæstevenskaber, overgangsriter (i forbindelse med fødsel, pubertet, giftermål, begravelse m.m.) og forhold til naturen.

Hvordan vi kan rekonstruere fortiden ved hjælp af sproget, har jeg skrevet et blogindlæg om her:
http://rootsofeurope.blogs.ku.dk/2011/06/18/genskabelse-af-fortidens-samfund-ved-hj%c3%a6lp-af-sproget/

Primære forskningsområder

De indoeuropæiske og uralske sprogs indbyrdes relationer
Europas sproglige forhistorie, herunder kontakter, migrationer og substratteorier
Rekonstruktion af forhistoriske samfund og kulturer på grundlag af sprog
Etymologi, særligt dyre- og plantenavne i Europa
Oprindelsen til europæisk folketro og dens aftryk i sproget
De indoeuropæiske sprogs historie, opsplitning og udvikling, især fonologi og orddannelse
Albansk sproghistorie
De uralske (finsk-ugriske og samojediske) og jukagiriske sprogs historie og udvikling
Fjernt sprogslægtskab i teori og praksis
Rekonstruktionens metode
Lydhistoriske forandringsprocessers typologi

Undervisnings- og vejledningsområder

Har undervist i følgende emner siden 2001:

BA-niveau:
sprog, kultur og samfund; forskningshistorie, metodologi og terminologi; gotisk; indoeuropæisk fonologi; latinsk sproghistorie; vedisk; sprogslægtskab og sprogklassifikation

MA-niveau:
fjernkomparation; indoeuropæisk fonologi; indoeuropæisk morfologi

Tilvalg:
Europas rødder

Interesseområder

Foruden de primære forskningsområder, der er nævnt ovenfor, beskæftiger jeg mig også fagligt med følgende emner:

"Verdens sprog" -- bl.a. klassifikation, typologi, sprogpolitik og sprogdød
Balkanlingvistik
Romanske sprog
Altaiske sprog
Sprog som kilde til natur- og kulturhistorien -- og omvendt
Leksikografi
Formidling af sprogvidenskabelige emner til offentligheden
Videnskabsteori

ID: 3151733