Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Alex Speed Kjeldsen

Alex Speed Kjeldsen

Tenure track adjunkt

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Ældre islandsk skrift- og sproghistorie

  Interesseområder

  Digitale udgaver, anvendelse af sprogteknologiske ressourcer på middelalderkilder

  Aktuel forskning

  Mit FKK-finansierede forskningsprojekt Middelalderdiplomer -- i en digital tid forsøger at skabe et bedre fundament for arbejdet med ældre islandsk sprog og det internationalt unikke islandske håndskriftmateriale.

  Projektet, der formelt udløber efteråret 2016, vil bl.a. resultere i

  1. En frit tilgængelig elektronisk udgave af de ældste islandske originaldiplomer (godt 300 offentlige breve fra ca. 1300–1450) præsenteret på fire gengivelsesniveauer og ledsaget af digitale billeder. Et avanceret interface muliggør søgning på tid, sted, personer, skriverhænder, karakteristika ved skriften, de forekommende aktørers roller, udvalgte nøgleord og en mængde sproglige træk. Desuden linkes hvert ord til netordbøger og stednavnene til elektroniske kortressourcer.
  2. En detaljeret analyse af diplomernes skrift og sprog, hvorved udviklingerne i en central, men ganske utilstrækkeligt undersøgt periode forsøges klarlagt.
  3. Et bidrag til klarlægningen af de skriftproducerende miljøer. Diplomerne daterer og lokaliserer sig selv, og de mange navne gør det ofte muligt at indkredse tilblivelsesmiljøerne, hvorved interessante sociale forhold/magtforhold kan belyses.

  Projektets afdækning af skrift og sprog skulle gerne bidrage til sikrere kriterier for datering og lokalisering af andre middelaldertekster. Samtidig er den grundige filologiske undersøgelse af diplomerne én af forudsætningerne for realiseringen af en længe savnet islandsk sproghistorie.

  Icelandic Original Charters Online (Beta version)

  En foreløbig version af den kommende elektroniske diplomudgave kan ses her. Denne version rummer kun en mindre del af det egentlige korpus (omtrent 10%). Bemærk at udgaven er under stadig forandring, hvorfor forskellige funktioner undertiden ikke virker.

  ID: 40091366