Alex Speed Kjeldsen

Alex Speed Kjeldsen

Tenure track adjunkt

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

    Njalsgade 136, 2300 København S, Bygning: 27.2.42

    Telefon: +45 53 60 01 21Mobil: +45 53 60 01 21

Primære forskningsområder

Ældre islandsk skrift- og sproghistorie, bornholmsk, digital editionsfilologi, digital humaniora

Interesseområder

Anvendelse af sprogteknologiske værktøjer på ikke-standardiserede kilder, navnlig middelalderkilder og dialekttekster

Aktuel forskning

I min forskning fokuserer jeg primært på forskellige aspekter af (ældre) nordisk sprog- og skrifthistorie, bornholmsk dialekt og (digital) editionsfilologi.

Sammen med Anne Mette Hansen er jeg projektleder for det Velux-finansierede projekt Skrift og tekst i tid og rum hvis mål er at skabe et helt nyt og tværvidenskabeligt grundlag for udforskningen af danske tekster fra middelalderen. Det gøres ved at etablere interaktive digitale udgaver af diplomer fra Skt. Clara Kloster i Roskilde, Danmarks største klosterarkiv med omkring 470 diplomer fra perioden 1253–1551. Projektet skulle gerne føre til en række nye metodiske indsigter og erkendelser, bl.a. i relation til kriterier for datering og lokalisering af middelaldertekster, samt kriterier for at man kan identificere den enkelte skriver.

Jeg er endvidere i færd med at genoptage et større bornholmsk ordbogsprojekt, der længe har ligget i dvale, og som skal tjene som afløser for Espersens forældede bornholmske ordbog fra 1908. Læs mere om projektet her eller se et foredrag om det her.

Desuden arbejder jeg med:

  • En digital udgave af det store islandske kongesagahåndskrift Morkinskinna (det rådne eller møre håndskrift), GKS 1009 fol. Udgaven vil udkomme i den nye serie Editiones Arnamagnæanæ Electronicæ, en serie, hvis tekniske udformning jeg også er ansvarlig for som del af mit arbejde i Redaktionskomiteen for de Arnamagnæanske Serier.
  • Undersøgelser af skrift og sprog på basis af et korpus af islandske diplomer (offentlige) breve fra ca. 1300 til 1450 samt tilvejebringelse af en digital udgave af det pågældende materiale. En foreløbig version af udgaven er tilgængelig herfra. Denne version rummer kun en mindre del af det egentlige korpus (omtrent 10%). Bemærk at udgaven er under stadig forandring, hvorfor forskellige funktioner undertiden ikke virker.

ID: 40091366