Andreas Candefors Stæhr

Andreas Candefors Stæhr

Lektor

Jeg interesserer mig for hverdagssprogbrug på (og omkring) sociale medier og hvordan dette kan undersøges gennem sprogligt etnografiske og sociolingvistiske tilgange.

Forskningsinteresser:

  • sprog og sociale medier (se mere her)
  • Sproglige generationsforskelle og sociale medier (se mere her)
  • sprogbrug på tværs af online og offline kontekster
  • sproglig og social normativitet
  • familiesocialisering og sociale medier
  • unges brug af sociale medier
  • medieideologier
  • sproglig diversitet
  • hverdagssprog
  • Multi-sited etnografi og etik (se mere om etik her)

Aktuel forskning:

Sprog og sociale medier i Familien (SoMeFamily) (2018-2021)

På SoMeFamily undersøger vi sociale mediers kommunikative funktioner i familien. Vi belyser dette gennem etnografiske observationer og analyser af forskellige familiemedlemmers hverdagssprogbrug på og omkring sociale medier. Projektets data indsamles i ti familier, der er udvalgt på baggrund af tre måneders etnografi blandt unge i to gymnasieklasser i København. Gennem en analyse af, hvordan disse familier rent faktisk bruger og taler om sociale medier, undersøger projektet endvidere, hvordan sociale medier påvirker familiesocialisering – nærmere betegnet de sproglige og sociale aktiviteter og kulturer, der konstituerer en familie. Projektet biddrager således med ny viden om, hvordan sociale medier påvirker måden at være familie på i dag. SoMeFamily-projektet tilbyder ikke kun ny viden til forskning, men vil ligeledes kunne frembringe en betydelig viden om sociale medier og familieliv generelt.

Web: Læs mere om projektet her

Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond / Sapere Aude (https://dff.dk/forskningsprojekter/sapere-aude/forskningsleder/dff-forskningsleder-2017/andreas-candefors-staehr)   

ID: 32625307