Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Andreas Candefors Stæhr

Andreas Candefors Stæhr

Lektor

 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

  Njalsgade 136, 2300 København S, Bygning: 27.5.12

  Telefon: +45 35 33 57 47

Forskningsinteresser:

 • sprog og sociale medier
 • sprogbrug på tværs af online og offline kontekster
 • sproglig diversitet
 • sproglig og social normativitet

Projektbeskrivelse:

Sociale medier og hverdagssprog

Dette projekt omhandler, hvilken rolle sociale medier spiller i unges hverdagsliv, og det belyser, hvordan studiet af sociale medier kan undersøges fra et sociolingvistisk og etnografisk perspektiv. Min forskning er drevet af en interesse for sproglig og social kompleksitet på tværs af online og offline kontekster, og hvordan dette giver mening, for den gruppe unge jeg undersøger.

Som en del af et større forskningsprojekt (Amagerprojektet), har jeg udført etnografisk feltarbejde blandt københavnske unge på en folkeskole og i deres fritid. Sideløbende med dette har jeg udført online etnografi blandt den samme gruppe unge på Facebook. Et tilbagevendende tema i min forskning er, hvordan man skal undersøge sociale medier i senmoderne samfund. Metodologisk og analytisk argumenterer jeg for, at sociale medier bør undersøges som en del af folks øvrige hverdagsliv. Denne tilgang medfører en kombination af online og offline dataindsamlingsmetoder. I projektet fokuserer jeg primært på:

 • sociale medier og sociolingvistisk normativitet
 • sociale medier, semiotiske ressourcer og populærkultur

ID: 32625307