Torben Jelsbak

Torben Jelsbak

Lektor

Mit primære forskningsområde er moderne dansk og nordisk litteratur (efter 1870) i et europæisk perspektiv. 

Mit teoretiske udgangspunkt er litteratursociologisk og kulturvidenskabeligt - dvs. jeg interesserer mig for samspillet mellem litteratur og samfund og den kulturelle sammenhæng litteraturen indgår i.

Et tyngdepunkt i min hidtidige forskning er de tværkunstneriske avantgardebevægelser fra begyndelsen af det 20. århundreder i både nordisk og europæisk sammenhæng. En anden hovedinteresse er den kulturradikale tradition i dansk og nordisk litteratur- og idéhistorie - med rødder i Georg Brandes og det moderne gennembrud.  

Jeg er leder af forskergruppen MoSka (Moderne Skandinaviske litteratur- og kulturstudier) på NorS 

Seneste udgivelser:

Torben Jelsbak og Anna Sandberg (red.): Dansk-tyske krige. Kulturliv og kulturkampe, Forlaget U Press, 355 sider, 2020.

Jens Bjerring-Hansen, Torben Jelsbak og Anna Estera Mrozewicz (red.): Scandinavian Exceptionalisms. Culture, Society, Discourse = Berliner Beiträge zur Skandinavistik vol. 29, 534 s., 2021

Torben Jelsbak og Lill-Ann Körber (red): New Geographies of Scandinavian Studies. Moving Maps, Reciprocal Images, Emerging Communities = Folia Scandinavica Posnanienia vol. 33, 2023. 

Forskningsprojekter

Deltager i "Digital Main Currents/Digitale Hovedstrømninger" (2017-2020) www.georgbrandes.dk

Co-director af FKK-forskernetværket New Geographies of Scandinavian Studies (2019-2024)

https://arts.au.dk/new-geographies-of-scandinavian-studies/

 

 

 

Interesseområder

Litteratur- og mediehistorie, litteratursociologi, intellektuel historie, diskursanalyse, sproglig stil og stilistik, kulturvidenskab, populærkultur, urbanitet og urbanitetsteori.

Primære forskningsområder

Det moderne gennembrud i skandinavisk litteratur og kultur (ca. 1870-1900), de historiske avantgardebevægelser i Europa (futurisme, ekspressionisme, dadaisme), litteratur og kulturliv under Første Verdenskrig, litteratur og kulturliv under besættelsen, den kulturradikale tradition fra Brandes til Rifbjerg, modernismen i efterkrigstiden.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning på dansk-uddannelsen:

  • Litteraturhistorie (2. semester)
  • Moderne litteratur med norsk og svensk (3. semester)
  • Valgfaget "Tekster, bøger og bits" (4. semester)
  • Valgfaget "København: modernitet og mangfoldighed" (4. semester)
  • KA-emner inden for moderne dansk litteratur i samspil med kultur- og mediehistorie

Jeg tilbyder vejledning inden for alle hjørner af dansk og nordisk litteraturhistorie fra oldtiden til idag og er liberalt indstillet overfor enhver form for tværfaglighed - fx vejleder jeg meget gerne projekter og specialer i grænselandet mellem litteratur, kulturvidenskab, sociologi og mediehistorie.
 

ID: 3643