Torben Jelsbak

Torben Jelsbak

Lektor

Min aktuelle forskning handler om samspillet og had-kærlighedsforholdet mellem den litterære finkultur og den samtidige medie- og populærkultur i Danmark i perioden fra slutningen af det 19. århundrede til i dag. Med udgangspunkt i begreber fra moderne kultur- og medieteori (Birminghamskolen og Friedrich Kittler) og Pierre Bourdieus kultursociologi undersøger jeg hvordan kampen mellem det elitære og populære er blevet artikuleret og udmøntet hos figurer som Georg Brandes, Holger Drachmann, Johannes V. Jensen, Tom Kristensen, Klaus Rifbjerg, Dan Turèll m.fl. Samtidig interesserer jeg mig for hvordan kunst og finkultur er blevet repræsenteret og tematiseret i forskellige populærkulturelle sammenhænge (tegneserier, film, tv-serier, reklamer) i samme periode. Målet med projektet er at tilvejebringe en ny og mere nuanceret forståelse af samspillet mellem æstetisk fornyelse og populærkultur i det 20. århundredes danske kulturliv.

Parallelt hermed er jeg i samarbejde med Jens Bjerring-Hansen og Monica Wenusch ved at lægge sidste hånd på en tysksproget forskningsantologi med titlen Die skandinavische Moderne, som præsenterer ny boghistorisk og litteratursociologisk forskning i det moderne gennembruds litterære kultur i de sidste årtier af det 19. århundrede.

Derudover sysler jeg aktuelt med en kritisk kommenteret udgave af Klaus Rifbjergs tidlige lyrik (1956-67) til udgivelse i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs serie "Danske Klassikere", hvor jeg tidligere har udgivet Tom Kristensens roman Hærværk (2013, 2. revideret og forøget udgave 2014).

Endvidere er jeg aktuelt involveret i en række internationale forsknings- og udgivelsesprojekter om de 20. århundredes europæiske avantgardebevægelser, herunder udgivelsen "Peripheral Expressionisms" og forskernetværket "Avant-Garde Migrations".

Interesseområder

Litteratur- og mediehistorie, litteratursociologi, diskursanalyse, sproglig stil og stilistik,  kulturvidenskab, populærkultur.

Primære forskningsområder

Det moderne gennembrud i skandinavisk litteratur og kultur (ca. 1870-1900), de historiske avantgardebevægelser i Europa (futurisme, ekspressionisme, dadaisme) omkring første verdenskrig, den kulturradikale tradition fra Brandes til Rifbjerg, modernismen i efterkrigstiden.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning på dansk-uddannelsen:

  • Litteraturhistorie (2. semester)
  • Moderne litteratur og litteraturteori (3. semester)
  • Valgfaget "Tekster, bøger og bits"
  • KA-emner inden for moderne dansk litteratur i samspil med kultur- og mediehistorie

Jeg tilbyder vejledning inden for alle hjørner af dansk og nordisk litteraturhistorie fra oldtiden til idag og er liberalt indstillet overfor enhver form for tværfaglighed - fx vejleder jeg meget gerne projekter og specialer i grænselandet mellem litteratur, kulturvidenskab, sociologi og mediehistorie.
 

ID: 3643