Torben Jelsbak

Torben Jelsbak

Lektor

Min forskning placerer sig i det tværfaglige krydsfelt mellem dansk og nordisk litteraturhistorie (især den moderne, efter 1870) og kultur- og mediehistorie i bredeste forstand.

Mit teoretiske udgangspunkt er litteratursociologisk og kulturvidenskabeligt - dvs. jeg interesserer mig for samspillet mellem litteratur og samfund og den kulturelle sammenhæng litteraturen indgår i.

Et tyngdepunkt i min hidtidige forskning er de tværkunstneriske avantgardebevægelser fra begyndelsen af det 20. århundreder i både nordisk og europæisk sammenhæng. En anden hovedinteresse er det man kunne kalde for den kulturradikale tradition i især dansk litteratur og identitetshistorie - fra Brandes over PH til Klaus Rifbjerg m.fl.

Seneste udgivelser:

Torben Jelsbak og Anna Sandberg (red.): Dansk-tyske krige. Kulturliv og kulturkampe, Forlaget U Press, 355 sider, 2020.

Jens Bjerring-Hansen, Torben Jelsbak og Anna Estera Mrozewicz (red.): Scandinavian Exceptionalisms. Culture, Society, Discourse = Berliner Beiträge zur Skandinavistik vol. 29, 534 s., 2021 

Min aktuelle forskning handler om samspillet og had-kærlighedsforholdet mellem finkultur og populærkultur i Danmark i perioden fra slutningen af det 19. århundrede til i dag. Jeg undersøger her hvordan populærkulturen er blevet brugt, kritiseret og fortolket af forfattere og kunstnere som Johannes V. Jensen, Tove Ditlevsen, Asger Jorn, Klaus Rifbjerg, Dan Turèll m.fl., men også hvordan finkulturen er blevet repræsenteret i populærkulturelle genrer som tegneserier, film, tv og reklamer. Målet med projektet er at tilvejebringe en ny og mere nuanceret forståelse af samspillet mellem kunstnerisk fornyelse og populærkultur i det 20. århundredes danske kulturliv.

Jeg deltager i flere internationale netværk og kollektive forskningsprojekter. Jeg har bidraget til Carlsberg-projektet "Digital Main Currents/Digitale Hovedstrømninger" www.georgbrandes.dk, og sammen med Lill-Ann Körber (Aarhus) leder jeg FKK-forskernetværket "New Geographies of Scandinavian Studies" https://arts.au.dk/new-geographies-of-scandinavian-studies/

 

 

 

Interesseområder

Litteratur- og mediehistorie, litteratursociologi, intellektuel historie, diskursanalyse, sproglig stil og stilistik, kulturvidenskab, populærkultur, urbanitet og urbanitetsteori.

Primære forskningsområder

Det moderne gennembrud i skandinavisk litteratur og kultur (ca. 1870-1900), de historiske avantgardebevægelser i Europa (futurisme, ekspressionisme, dadaisme), litteratur og kulturliv under Første Verdenskrig, litteratur og kulturliv under besættelsen, den kulturradikale tradition fra Brandes til Rifbjerg, modernismen i efterkrigstiden.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning på dansk-uddannelsen:

  • Litteraturhistorie (2. semester)
  • Moderne litteratur med norsk og svensk (3. semester)
  • Valgfaget "Tekster, bøger og bits" (4. semester)
  • Valgfaget "København: modernitet og mangfoldighed" (4. semester)
  • KA-emner inden for moderne dansk litteratur i samspil med kultur- og mediehistorie

Jeg tilbyder vejledning inden for alle hjørner af dansk og nordisk litteraturhistorie fra oldtiden til idag og er liberalt indstillet overfor enhver form for tværfaglighed - fx vejleder jeg meget gerne projekter og specialer i grænselandet mellem litteratur, kulturvidenskab, sociologi og mediehistorie.
 

ID: 3643